Oneline users : آموزش ششم http://s5.picofile.com/file/8122953034/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%E2%81%AD%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84_docx_1.pdf.html

کد بارش ستاره طرح درس هنر پایه ششم - آموزش ششم آموزش ششمآموزش ششم
نويسندگان

به نام خدا

                         طرح درس روزانه هنر پایه ششم

موضوع: ترکیب رنگ ها         دبستان .............................           مدت جلسه: 50 دقیقه

تعداد دآنش اموز :17 نفر        سالتحصیلی :92-91 

اهداف: از آنجا که ما در زندگی روز مره خود با رنگها در جاهای مختلف بر خورد می کنیم و دیدن رنگها درروح و روان ما تاثیر مثبت و منفی می تواند داشته باشد و همچنین علاقمندی رنگ های مختلف نشان از روحیات و حالات درونی انسان هااست و براساس رنگهایی که فراگیران در نقاشی های خود بکار می برند می توان مطالعات روانشناختی انجام داد شناخت و ترکیب رنگها ضروری می نماید.


هدف کلی :آشنایی فراگیران با رنگ های اصلی و فرعی

هدف دینی : خداوند کریم در آیه 13 سوره نحل می فرماید: و ما ذراَ لکم فی الارض مختلفا الوانه « و نیز آنچه را که در این زمین به انواع مختلف و رنگها ی گوناگون برای شما آفریده . مانند (  انسان ها ، کوه ها ، صحراها ، حیوانات و ...)

 اهداف جزئی:1 - دانش آموزان با سه رنگ اصلی آشنا می شوند

                    2 - فراگیران تفاوت رنگ اصلی و فرعی

                    3 - فراگیران به نقش رنگهای متضاد در طبیعت و ایجاد زیبایی ها توسط

آن                           پی ببرند.

                    4- فراگیران روش ایجاد روش های اصلی وفرعی را یاد می گیرند .

اهداف رفتاری :

الف) حوزه شناختی:1- رنگ های اصلی را نام می برند.

                            2- در مورد رنگ های فرعی توضیح می دهند.

                            3- رنگهای متضاد را می شناسند و نمونه هایی را در طبیعت مثال                                می زنند

                            4- در مورد تاثیر رنگها ی مختلف در نقاشی تو ضیح می دهند.

ب) حوزه عاطفی:1- به صحبت های معلم درموردرنگهای اصلی باعلاقه گوش می کنند.

                        2- به نظرات دوستان خود در مورد رنگها در گروه توجه می کنند.

                        3- رنگهای مورد علاقه خود را انتخاب می کنند.

                        4-به ترکیب رنگهای اصلی و فرعی علاقه نشان می دهند.

ج) حوزه روانی- حرکتی:1- با کمک معلم رنگهای اصلی وفرعی را مخلوط کرده رنگ های                                  جدید می سازند

                                2- بدون کمک معلم و دقت ، درجات مختلف رنگهای اصلی را در                                       ترکیب رنگ ها بکار می برند.

                                3- در حین انجام کار با دقت به حرف های معلم گوش می کنند.

کار افزارهای آموزشی مورد نیاز برای درس:

تصویر یا پوستری که رنگ های اصلی وفرعی را نشان دهد.-سی دی نقاشی های مدرن- کارت های رنگ اصلی وفرعی - لیوان -قلم مو - رنگ گواش یا آبرنگ- کاغذ زیر نویس و...

واحد کار : ترکیب رنگ ها با استفاده از رنگ های اصلی  

روشهای تدریس:

تو ضیحی ، سخنرانی ، پرسش وپاسخ،اکتشافی ، آزمایشی

 فعالیت های قبل از شروع درس:                                                 2دقیقه

سلام واحوال پرسی وتوجه به وضعیت جسمی وروحی دانش آموزان-حضور وغیاب

فعالیت های قبل از شروع درس با آنکه وقت کمی از کلاس را می گیردولی آنقدر مهم است  که به تشخیص معلم وبه دلایلی از قبیل غیبت معنادار دانش آموز ، توجه بیشتر به آشفتگی روحی ووضع جسمی برخی دانش آموزان وقت بیشتری را نیز به خود اختصاص دهد.

سنجش رفتار ورودی:                                                                     5 دقیقه

رنگ هایی که می شناسید را روی کاغذ بنویسید- رنگ های اصلی و فرعی را طبقه بندی کنید- به نظر شما برای ایجاد همه رنگ ها به چه رنگ هایی نیاز داریم - در اطراف شما چه رنگها متضادی وجود دارند.

آماده سازی:                                                                                 2 دقیقه

    با نشان دادن تصاویر مختلف و برجسته کردن رنگ های اصلی و فرعی روی تصاویر و تشریح رنگ ها متضاد دانش آ'وزان را برای یک تدریس موثر آماده می کنیم.

ارائه درس:                                                                                  20 دقیقه         

 

                            فعالیت های معلم                     فعالیت های فراگیران    

ز دانش آموزان می خواهد رنگ های اطراف خود را نام ببرند. (اکتشافی)

 به نظر شما ما چند رنگ داشته باشیم می توانیم همه رنگ ها را بسازیم.(اکتشافی) 

برگه ها رامشاهده کرده و موارد صحیح را معرفی می کند. (توضیحی)

با استفاده از وسایل کمک آموزشی مانند کتاب ، پوستر مداد رنگی و... سه رنگ اصلی( قرمز -زرد -آبی ) را نشان می دهد.(نمایشی)

از فراگیران می خواهد رنگ های اصلی را در لیوان درست کرده وروی مقوا را رنگ بزنند.

کارهای دانش آموزان را می بیند ودر ضمن تشویق از آنها می خواهد فعالیت هایشان را به همدیگر نشان دهند.   ( آزمایشی)

ترکیب رنگهای فرعی را که دانش آموزان ساخته اند را تشریح می کند( توضیحی)

 زرد +قرمز (نارنجی)               قرمز+آبی (بنفش)   آبی+زرد( سبز)

بچه ها رنگ های قرمز ، زرد وآبی رنگ های اصلی هستند وترکیب دو رنگ باهمدیگر مکمل وبا رنگ دیگر متضاد است . مثال :از ترکیب رنگ زرد و قرمز  نارنجی بدست می آید که      با رنگ آبی متضاد است.              ( سخنرانی)

آیا در طبیعت نمونه های متضاد را کنار هم می بینید؟ (پرسش وپاسخ)

 با پخش نقاشی نقاشان بزرگ از روی سی دی توضیح می دهد که رنگ های متضاد در نقاشی ایجاد جذابیت می کند.      ( توضیحی)

از گروه ها می خواهد با استفاده از رنگ های اصلی و فرعی یک نقاشی ساده را با کمک همدیگر رنگ آمیزی کنند.

به دانش آموزان در به کار بردن رنگ ها کمک می کند و پس از اتمام کار ، نقاشی آنها را مقایسه می کند.

 

 

 

 

 

 

رنگ های روی لباس نوشت افزار و ...را نام می برند.

 روی برگه ی کاغذ نام رنگ های اصلی را نوشته و نام می برد.

گوش فرا می دهند ، می بینند و توجه می کنند.

به صورت گروهی رنگ های اصلی را از گواش ها جدا می کنند (واحد کار)

رنگ ها را آماده کرده و خواسته معلم را انجام می دهند (عملی)

دانش آ'وزان طبق خواسته معلم عمل می کنند.(عملی)

ضمن گوش دادن به مطالب ارائه شده توجه می کنند.

دانش آموزان سایرترکیب رنگ ها ومتضاد آن را می نویسند.

زرد وبنفش در گل رز ونمونه های دیگر را بیان می کنند.

فراگیران با علاقه نگاه کرده ونظر می دهند.

در گروه با همدیگر شروع به کار می کنند.

رنگهای بکار رفته در نقاشی گروه های دیگر را می بیند وتجزیه وتحلیل می کند.

 

 

 

 

 

نکته : درحین انجام کار معلم تعدادی از دانش آموزان را برای هر جلسه در نظر گرفته وبه فعالیت آنها  طبق جدول امتیاز بندی یادگیری همیار (مندرج در پیوست) امتیاز می دهدو در پایان جلسه برای گروهی که فعالیت گروهی  بهتری داشته باشد  مورد تشویق قرار می دهد.

 

                       فرم امتیاز دهی یاد گیری گروه های همیاری

 

           مهارت های کار در گروه                   همیشه 4 اغلب 3   به ندرت 2  هرگز  1

1-با تعداد زیادی از همکلاسی هایش کار می

کندنه فقط با دوستان نزدیکش.

2- تمایل دارد ایده هایش را با بقیه در میان بگذارد.

3-در طول زمان تعیین شده برای گروه ها مشارکت

فعال دارد.

4-قوانین در نظر گرفته شده برای فعالیت گروهی

  را رعایت می کند.

5 -با در نظر گرفتن نظرات دیگران به دوستانش

 احترام می گذارد.

 

       

                                     برچسب‌ها:
سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳٩۱ .:. ۱٢:٠٦ ‎ق.ظ .:. احمد خیاط زاده
درباره وبلاگ

به نام خدا احمدخیاط زاده آموزگاردروس ریاضی ، هدیه ، مطالعات ، فناوری و هنر پایه ششم دبســتان شیخ طوسی مشگین شهر هستم.داور منطقه ای و استانی جشنواره های برتر تدریس و جابر بن حیان و مدرس ریاضی و قرآن پایه ششم دوره های ضمن خدمت آموزش و پرورش منطقه مشـگین شرقی می باشم . نظرات سازنده دوستان برایم ارزشمند بوده و باعث دلگرمی و بهتر شدن وبلاگ خواهدبود. « کپی برداری از مطالب وبلاگ با اهدای صلوات بر محمد وآل محمد (ص) مجاز است.»
موضوعات وب