Oneline users : آموزش ششم http://s5.picofile.com/file/8122953034/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%E2%81%AD%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84_docx_1.pdf.html

کد بارش ستاره سوالات بررسی مسائل و مشکلات تربیت دینی دانش آموزان - آموزش ششم آموزش ششمآموزش ششم
نويسندگان

دوره ضمن خدمت فرهنگیان

اینترنتی


درمیان احیاگران و مصلحان مسلمان-سید جمال الدین اسدآبادی، شیخ محمد عبده ، عبدالرحمن کواکبی و محمد اقبال لاهوری- اقبال از آن جهت که عرصه های مختلف فکری ، اجتماعی و سیاسی را تجربه کرده نقش عمده ای در تداوم و بسط جنبش داشته است.


سوالات بررسی مسائل و مشکلات تربیت دینی دانش آموزان

1-        نظر شهید مطهری در مورد نقش اراده در تربیت دینی ؟هر قدر اراده انسان تقویت شود بر اختیار انسان افزوده می شود و انسان بیشتر مالک خود، کارخود و سرنوشت خود می شود.

2-        در تربیت دینی برای تقویت اراده دستورات با چه عناوینی آمده است؟ تقوا و تزکیه نفس

3-        تعبیر علی (ع) از خطاو گناه؟ گناه مثل اسب چموش است که اختیار را از کف سوار می گیرد

4-        تعبیر علی (ع) از تقوا و تزکیه نفس؟مثل تقوا مانند مرکب های  رام است که اختیار مرکب دست سوار است نه اختیار سوار دست مرکب

5-        نظر شهید مطهری از نیایش و پرستش در تربیت دینی؟ نیایش و پرستش از استعدادهای خاص انسانی بوده و به نظر روانشناسان به عنوان یک حس اصیل انسانی در تربیت دینی می باشد.

6-        مراقبه ؟ یعنی با خود معامله یک شریکی که به او اطمینان نداری و مرتب مراقب او هستی

7-        محاسبه از نظر علی (ع)؟ پبش از آنکه از شما در قیامت حساب بکشند از خودتان حساب بکشید.

8-        برای انسان چند نوع عبادت است؟ سه نوع 1-عبادت بدنی 2-عبادت مالی 3-عبادت فکری(برترین عبادت)

9-        بیشترین عبادت ابوذر از کدام نوع بود؟ عبادت فکری

10-    خداوند در قرآن انسان را به تفکرد رچه چیزهایی فراخوانده است؟ تفکر در تاریخ و سرنوشت انسان های گذشته

11-    پیامبر صحابه خود را به چه نوع تفکری توصیه می کرد؟ عاقبت اندیش در کارها

12-    علی (ع) در نهج البلاغه از هم نشینی  با هواپرستان چه تعبیری کرده است؟ هم نشینی  با هواپرستان ، خاموش خانه ایمان است.

13-    حضرت عیسی (ع) یارانش را به مجالست با چه کسانی توصیه می کرد؟ با کسانی که دیدن آنها شما را یاد خدا بیندازد. و سخنش بر علم شما بیفزاید و عملش شما را به انجام کار خیر ترغیب نماید.

14-    چرا در اسلام ازدواج یک امر مقدس و عبادت تلقی شده است؟ چون ازدواج اولین قدمی است که انسان از خودپرستی و خود دوستی به غیر دوستی بر می دارد.

15-    منظور مولوی از رحمت در شعر « هرچه بر تو، آن کراهیت بود    چون حقیقت بنگری، رحمت بود »  کدام الطاف خفیه الهی است؟ جهاد

16-    تعبیر پیامبر از کسی که جهاد نرفته و یا در دلش اندیشه و آرزوی جهاد نداشته باشد و بمیرد ، چیست ؟  چنین شخصی در شعبه ای از نفاق مرده است

17-    نقش کاردر تربیت دینی ؟ کاردر کنترل  قوه خیال و بازداشتن انسان از بسیاری از گناهان ضروری است. و به سبب خاضع و خاشع ساختن قلب انسان و تاثیر آن در کشف استعدادها نقش انکار ناپذیری در تربیت دارد.

18-    آثار نامطلوب خشونت در تربیت ؟ احساس حقارت

19-    عاملی که نوجوانان را به اعتیاد ، دوستی های خطرناک و انحرافات جنسی سوق می دهد؟ خشونت بیش  از حد والدین در تربیت است

20-    دوره نوجوانی انسان چگونه است: دورانی است که نوجوان به طور طبیعی دستخوش تلاطم روحی ، سردرگمی ، فشار و طوفان درونی است.

21-    ویژگیهایی مانند وقار ، ادب ، بزرگواری، قاطعیت و جدیت ، پرهیز از شوخی های نابجا ؛ ........... والدین را تشکیل داده و سبب پیدایش ...................... می شود. شخصیت – احترام در نظر دیگران از جمله فرزندان

22-    تبعیض بین فرزندان سبب چه مشکلاتی می شود؟ باعث عقده های عاطفی در کودک شده و در نوجوانی به شکل سرکشی ، ستیزه خویی و اضطراب و ... می شود.

23-    مفهوم تربیت؟ تربیت فرایند انسان شدن افراد است آنگونه که خداوند به عنوان معلم حقیقی، 124 هزار پیامبر  برای این امر مامور کرده است.

24-    در نظام تعلیم و تربیت عناصر اصلی کدامند؟ دانش آموزی یا متربی ، معلم یامربی ، منبع و محیط آموزشی

25-    منظور از فضای تربیتی چیست؟  فضاسازی تربیتی یعنی ایجاد شرایط حسی و عاطفی مناسب در محیط آموزشی که بتوان پیام تربیتی را به گونه ای موثر به مخاطب ابلاغ کرد.

26-    عوامل موثر در ایجاد فضای تربیتی؟ دیدنی ها و شنیدنی های محیط، خاطرات و تداعی ها از محیط،عوامل فیزیکی ( معماری – نور –رنگ –تزئینات و...) موجود در محیط

27-    اصل پذیرفته شده در همه زمینه های تربیتی : تمهید مقدمات و مناسب نمودن شرایط محیط برای پیاده کردن برنامه تربیتی

28-    عواملی که پیش از متن درس و کتاب ایجاد ایمان مذهبی می کند؟ معلم خوب – فضای مناسب

29-    زیبایی گفتار – قصص – بیان اسوه ها-دعوت به تفکر و تعقل- تحریک ذهن و قلب به اندیشیدن وتمثیل ها و...  در قرآن جزو کدام عوامل تربیتی است ؟ فضاسازی تربیتی

30-    تاثیرات فضاساز ی تربیتی ؟ تلطیف عواطف- ایجاد محیط شاد و خوشایند

31-    فضای تربیتی قرآن کریم که با فطرت انسان مطابقت دارد؟ متحرک و هدفدار- منسجم و متناسب با فطرت- بدیع –منظم و با اندازه و حساب و کتاب- خلاق و بدون تکرار- نشاط آور و دوری از مردگی و خمودی

32-    نقش هنر در فضاسازی تربیتی؟ هنر زبان دل و هم جهت با ویژگی های فطری و علایق کودکان است و بهترین وسیله برای تحریک دل کودکان و نوجوانان به سوی نیکی و خیر و خوبی است.

33-    دو بینش در ارتباط انسان ها با یکدیگر ؟ با اساس کرامت یا تکریم شخصیت – بر اساس اهانت یا تحقیر شخصیت

34-    ارتباط سالم از دیدگاه اسلام؟ ارتباطی است که بر پایه تکریم شخصیت و عزت نفس و احترام متقابل استوار باشد

35-    ویژگیهای نیروهای کارآمد در تعلیم و تربیت ؟ شخصیت نافذ- قدرت تفهیم – اطلاعات کافی

36-    منظور از شخصیت نافذ؟ متربی ، مربی خود را بپذیرد و دوست داشته باشد و شخصیت خود را از روی شخصیت تو بسازد

37-    مایه های نفوذ؟صداقت – صمیمت – محبت

38-    منظور از قدرت تفهیم ؟ آشنایی به زبان روانشناسی و تعلیم و تربیت

39-    میزان و چگونگی معرفت ذات حق مربوط به کدام شناخت است؟ شناخت نسبت به آفرینش ، هستی وخویشتن خویش

40-     مَن عَرَفَ نَفسَه فَقَد عَرَفَ رَبّه از کیست ؟ از حضرت علی (ع)

41-    اساس مکتب ؟ توحید

42-    هدف خلقت انسان از دید قرآن؟ عبادت خالق

43-    هدف نهایی از تربیت انسان از دیدگاه پیامبر (ص) و مکتب اسلام ؟ به فلاح و رستگاری رسیدن اسلام ، چنانکه پیامبر اسلام در آغاز بعثت ندای« قولوا لا اله الا الله» سر داد

44-    عاملی که خداوند در انتخاب پیامبران به عنوان مربی در نظر داشت ؟ داشتن سوز دل ، چنانکه به حضرت موسی فرمود چون در تو سوز دلی بود که در دیگران نبود و یا در سوره توبه  ازپیامبر حریصٌ عَلَیکُم ... یاد می کند.

45-    ثمره علم مفید ؟ عبودیت خداوند از دید علی (ع) و افزایش تقوا از دید خداوند

46-    دو شاخصه اصلی دینداری؟ ایمان و عمل

47-    دو رکن اساسی مدرسه ؟ آموزش( یادگیری ) پرورش ( ایمان و عمل )

48-     دانشمندان دوره نوجوانی را دوره شکل گیری ................ می دانند؟ اعتقادات

49-    نوجوان در این سنین با کنجکاوی و خواست درونی به دنبال چیست ؟ به دنبال دست یافتن به هویت ایدئولوژیک ( عقیدتی ) است تا بتواند در پرتوآن به  فلسفه زندگی دست یابد

50-    پایه های اعتقادی اسلام بر چیست ؟ بر پایه عقلانیت ، طوری که روابط  علت و معلولی در امور عقلانی مذهب باید بیان شود.

51-    امام حسن عسگری (ع) ثواب آموزش قرآن به فرزندان را چگونه بیان میکند؟ تشکیل دهنده بخش بزرگی از نامه اعمال والدین می شمارد

52-    این روایت « فرزندان خود را به دوست داشتن پیامرتان و محبت به اهل بیت او تربیت نمایید » از کیست ؟ از پیامبر اکرم (ص)

53-     ادامه دارد.....

 130 سوال در فایل pdfدانلود

 


برچسب‌ها: سوالات دوره های ضمن خدمت
دوشنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩٢ .:. ۱٢:۳٦ ‎ب.ظ .:. احمد خیاط زاده
درباره وبلاگ

به نام خدا احمدخیاط زاده آموزگاردروس ریاضی ، هدیه ، مطالعات ، فناوری و هنر پایه ششم دبســتان شیخ طوسی مشگین شهر هستم.داور منطقه ای و استانی جشنواره های برتر تدریس و جابر بن حیان و مدرس ریاضی و قرآن پایه ششم دوره های ضمن خدمت آموزش و پرورش منطقه مشـگین شرقی می باشم . نظرات سازنده دوستان برایم ارزشمند بوده و باعث دلگرمی و بهتر شدن وبلاگ خواهدبود. « کپی برداری از مطالب وبلاگ با اهدای صلوات بر محمد وآل محمد (ص) مجاز است.»
موضوعات وب