کسر و عدد مخلوط

کسر و عدد مخلوط

دانش آموز کلاس ششم در پایه های قبلی با مفهوم  کسر و عدد مخلوط آشنایی دارد بنابراین در ضمن یاد آوری باید کمک کرد تا دانش آموزبا تبدیل عدد مخلوط به عدد کسری و بالعکس به درک عمیق تری از مفهوم کسر و عدد مخلوط دست یابد و آن اینکه  « کسر و عدد مخلوط دو نمایش مختلف از یک عدد  هستند »

دانش آموزکلاس ششم در پایه پنجم برای تبدیل عدد مخلوط به عددکسری : قسمت صحیح عدد مخلوط را به مخرج قسمت کسری آن عدد ضرب و حاصل را با صورت جمع می کرد بدین صورت    1  وبرای تبدیل کسر به عدد مخلوط با تقسیم صورت به مخرج کسر ، قسمت صحیح عدد مخلوط به دست می آید و باقیمانده تقسیم صورت قسمت کسری عدد مخلوط خواهد بود و مخرج آن همان مخرج کسر خواهد بود بدین صورت     

بنابراین اینها در تبدیل کسر به عدد مخلوط مهارت چندانی در واحد گیری (تعیین تعداد واحد) ندارند که اگر به این مهارت دست یابندآن موقع متوجه این مسئله خواهند بود که« کسر و عددمخلوط دو نمایش از یک عدد هستند » برای درک بهتر این مسئله پیشنهاد می شود که دانش آموزان

1- اندازه طول یکی از وسایل نوشت افزار خود نظیر مداد ، پاک کن ، در خود کار و ... بر اساس سانتی متر و میلی متر بنویسدهر سانتی متر یک واحد و میلی مترها کسری از واحد خواهد بود . و عدد مخلوط و عدد کسری آن را بنویسد

2-به کمک دسته های ده تایی (واحد کامل) و یکی ها ( کسری از واحد) عدد مخلوط و عدد کسری مربوط به آن را بنویسند.

3- به کمک اشکال هندسی مانند مستطیل به عنوان واحدکامل   و تقسیم آن به قسمت ها مختلف مثلا 4 قسمت واحد که  است مشخص شده و کسری از واحد نیز در شکل دیگر و بر اساس واحد معین می گردد.

ممکن است قسمتی از دانش آموزان در واحد یابی توانایی کافی راکسب نکنند برای رفع این مشکل می توان از محور اعداد بهره جست

برای کسب مهارت بیشتر می توان بین دانش آموزان رقابتی گذاشت بدین صورت که گروهی از دانش آموزان از گروه دیگر می خواهند که روی محور عدد مخلوطی که آنها بیان می کنند را نشان بدهند و بعد آن گروه مقابل از آنها می خواهد که آنها عددی کسری خواسته شده را روی محور نشان دهند .این بازی و رقابت می تواند بر عکس نیز انجام شود بدین صورت که گروهی روی محور عددکسری یا عدد مخلوطی را نشان می دهند و از گروه مقابل می خواهند که عدد مربوط به آن را بنویسد.

 

/ 1 نظر / 23 بازدید
خانم حس هفتم

با سلام و خسته نباشید. یه سوال در صفحه ی 9 کتاب ریاضی هست که گفته کسر بین دو کسر یک دوم و یک سوم را بنویسید. اگه ممکن است توضیح دهید.