سوالات امتحان انشای فارسی ششم

1- هنگام نوشتن انشا به چه نکاتی باید توجه کنیم؟2 مورد ( ا )

 

2- با استفاده از « که ، از ، در ، ولی ، هم »متن زیر را کامل کنید؟ ( 2 )

یکی ...... پایه های زبان و فرهنگ ،  واژگان آن  زبان است ...... ما آن را قلب زبان  می دانیم ......حفظ و نکوداشت  و کاربری درست کلمات زبان ملّی ، کمک به سر زندگی و قدرت وعظمت زبان و ....... پویا سازی فرهنگ ملّی آن است.

3- جمله های زیر را به نثر ساده بنویسید.( 2 )

دو چندان که می گویی ، می شنو .

 

رستم در خشم می شود ، به رخش پرخاش می کند.

 

4- برای هر یک از کلمات زیر دو صفت مناسب بنویسید.( 2 )

   گل

   زندگی

5- جمله خبری زیر را به جمله پرسشی تبدیل کنید. ( 1 )

دانش آموزان از کتاب خانه عمومی دیدن کردند.

 

6- با دو کلمه متضاد « شکست ، پیروزی » یک جمله بنویسید. ( 1 )

 

7- کدام یک از گزینه های زیر موصوف و صفت می باشد؟ ( 0/5 )

الف) ساعتِ انشا         ب) ساعتِ پرخاطره       ج) خانه ی ما         د) دوستِ علی

8- در جمله ی ( درِ خانه ی او همیشه باز است ) مبالغه بکار رفته است . ( 0/5 )

  الف ) درست               ب ) نادرست

9 - در مورد یکی از دو موضوع زیر به انتخاب انشا بنویسید.( 10 )

1) خاطره ای از یک سفر زیارتی خود را تعریف کنید.

2) فهم خود  ، از ضرب المثل « از تو حرکت ، از خدا برکت » را بنویسید.

          موضوع انتخابی:

 مقدمه : ....................................................................................................

................................................................................................................

............................................................................................ .

متن : ........................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

............................................................................. .

نتیجه گیری : ..............................................................................................

............................................................................ .

 

نمره به عدد:

نمره به حروف:

/ 4 نظر / 996 بازدید
الهه

خیلی ممنون.

رها

خیلی خوب بود ممنونم.

بببب

دستم خورد