سوالات آزمون اسلام و مقتضیات زمان جلد 1

233 سوال در دو قسمت

  اسلام و نیازهای زمان (1)

قسمت اول

با آرزوی توفیق همکاران گرامی

قسمت دوم و پایانی

 

سوالات اسلام و مقتضیات زمان

1-     بدترین جنبندگان نزد خداوند ؟ عبارت از  انسانهایی  که گوش دارند و کرند ، زبان دارند و گنگ و لالند، قوه تمیز خود را به کار نمی بندند و تعقل نمی کنند.

2-     مفهوم « اَبَینَ اَن یَحمِلنا» در آیه 72 احزاب چیست؟یعنی امتناع کردند از به دوش گرفتن امانت

3-     از نظر مفسرین شیعه و سنی امانتی که خداوند عرضه داشت از کدام نوع است ؟ تردیدی نیست که این امانت یک امر معنوی است نه از نوع امور جسمانی و مادی

4-     از کدام قسمت آیه 72 احزاب میتوان مقصود از امانت را فهمید : از  یَحمِلنا  که معلوم می شود یک امر به دوش گرفتنی است.

5-     در اخبار و روایات امانت چگونه تفسیر شده است؟  تکلیف ، وظیفه و قانون

6-     چرا برخی حیوانات علیرغم زندگی دسته ای و گله ای ، زندگی اجتماعی ندارند؟ زیرا درمیان آنها تقسیم کار و مسئولیت و تشکیلات وجود ندارد.

7-     زندگی اجتماعی : یعنی زندگی ای که در آن تقسیم  کار و مسئولیت و نظم و تشکیلات و جود داشته باشد.

8-     چرا برای انسان تجدد و نو خواهی وجود دارد؟ به دلیل اینکه انسان فرزند بالغ و رشید خلقت است . انسان فرزندی است که خلقت ، خمایت و سرپستی مستقیم از روی او برداشته شده و او از نعمت آزادی و اختیار و ابتکارو استعداد مسئولیت برخوردار است

9-     در آیه  خُلِقَ الانسانُ ضَعیفا مراد از ضعف چیست ؟ انسان از لحاظ فعلیت از همه حیوانات ناتوان تر پابه هستی می گذارد اما از لحاظ استعداد از همه کاملتر و مجهز تر به دنیا می آید.

10- مقتضیات زمان در مورد انسان و حیوان چگونه است؟ مقتضیات زمان برای انسان وضع متغیری دارد و برای حیوان وضع ثابتی دارد. 

11- چرا تشکیلات و نظامات موجود در حیوانات مثلا زنبور عسل در طول سالیان دراز تغییراتی صورت نگرفته است در حالی که در زندگی انسانها هزاران تغییر بوجود آمده است؟ چون زندگی آنها از روی غریزه است نه عقل

12-   در قرآن کریم از غریزه با چه عنوانی یاد شده است؟ وحی

13- منظور از وحی به حیوانات چیست؟ فهماندن از راه نهانی و از راهی غیر از راه های معمولی

14- کاربرد وحی در انسان؟ برای بعضی از افراد –پیغمبران –  در مسائلی که پای حس و عقل به انجا نمی رسد وحی می شود تا به کمک آن انسان را رهبری کند

15- عواملی که امکان سقوط و انحراف انسان را فراهم می آورد؟ 1-از راه ظلم و ستمگری و پایمال کردن حقوق یکدیگر و از مسیر عدالت خارج شدن 2-جهالت

16- معنی جهالت : یعنی اشتباه کردن

17- رابطه استعداد ترقی و تکامل و استعداد امکان سقوط و انحراف چگونه است ؟ تفکیک ناپذیر

18- طبق آیه قرآن چرا خداوند انسان را مورد آزمایش قرار می دهد و انسان را آزاد گذاشته است ؟ به موجب استعدادهایی که از طریق نطفه به انسان ها داده است

19- وسیله آزمایش انسان  ؟ تکلیف و مسئولیت به عهده انسان گذاشته شده است در عین حال در انجام تکلیف آزاد است تا راه سعادت و یا شقاوت را خود انتخاب کند

20- چرا انسان در زندگی گاهی پیش می رود و گاهی عقب می ماند ؟ چون انسان سرشت مرکبی دارد

21- تغییراتی که در زندگی بشر پیدا می شود چند نوع است ؟ 2 نوع – اعتلای و غیر اعتلایی

22- مقیاس تشخیص تغییرات خوب  از بد؟ از روی عقل که راهنمای انسان است تشخیص دهیم که عامل پدیده مورد نظر کدام استعداد( تکامل – سقوط) انسانی است و برای چه منظوری بوجود آمده و چه آثاری دارد

23- فیزیکدانان اروپایی عقایدشان در باره نور را از چه کسی گرفته اند ؟ کتاب المناظر ابن الهیثم

24- کدام دانشمند اروپایی همه چیز خود را مدیون ابن الهیثم می داند؟ راجر بیکن

25- عالمی که علم خود را وسیله ای برای خالی کردن جیب مردم و فاسد کردن اخلاق مردم از طریق ساختن فیلمهای انحرافی می کند در واقع علم را به .............. می برد. اسارت

26-  چرا نباید فیلم های سینمایی منحرف کننده را به عنوان محصول علم قبول کنیم ؟ چون اینها فقط محصول علم نیست بلکه محصول شهوت شهوت پرستان نیز است که علم را در خدمت خودش گرفته است

27- اگر قدرت ابتکار انسان در خدمت قدرت شهوت او قرار گیرد نتیجه آن چه می شود؟ در اثر آن علم شیمی در جهت ساخت هروئین  - علم فیزیک در جهت ساخت بمب اتم  مورد استفاده قرار می گیرد.

28- دلیل استاد مطهری از بکاربردن عصر اسارت و بردگی علم در مقابل عصر علم چیست ؟ چون هر عالمی که دست به اختراعی می زند قدرت های سیاسی فورا او را در اختیار خود می گیرند و از علم کشف اتم اینشتین در جهت ساخت بمب اتم استفاده می کنند

29- مدینه فاضله نظریه کیست ؟ افلاطون

30- طبق نظریه مدینه فاضله افلاطون دنیا چه موقعی به سعادت نائل خواهد آمد؟ زمانی که حکیمان ، زمامداران باشند و زمامداران حکیمان

31- از نظر شیعیان دوره سعادت بشر چه عصری است؟ آن عصری است که دوره عدل کامل است – عصر ظهور حضرت مهدی عج-

32-  اولین مشخصه عصر ظهور حضرت مهدی عج ؟ دوره ای است که علم اسیر و برده نیست دوره حکومت عقل

33- تعبیر حضرت علی ع از عصر ظهور حضرت مهدی عج ؟  وَ یُغبَقونَ کَاسَ الحِکمةِبَعدَ الصِّبوح

در آن عصر مردم صبحگاهان و شامگاهان جام حکمت و معرفت می نوشند.

34- طبق آیه 29 فتح ، مَثَل اهل ایمان در انجیل چگونه ذکر شده است؟ مثل زراعتی است که ثابت نمی ماند کم کم رشد کرده ساقه در می آورد. «فَاستََغلَذَ»  این ساقه غلظت و ضخامت پیدا می کند. « فَاستَوی عَلی سوقِهِ» روی ساقه خودش می ایستد.« یُعجِبُ الزُّرّاعَ» کشاورزان را به تعجب وامی دارد.

35- مراد از آیه «سیماهُم فی وُجوهِهِم مِن اَثَرِالسُّجود » چسست آثار عبادت و مسلمانی در چهره انسان پیداست نه آنکه در اثر سجده زیاد پیشانیشان پینه بسته باشد.

36- یکی از چیزهایی که در باعث حیرت جهانیان شده است چست ؟ سرعت رشد و به استقلال رسیدن مسلمانان ، به تعبیر قرآن « فَاستَوی عَلی سوقِهِ»

37- عواملی که باعث شده محقق  اروپایی اعتراف کند : در دنیا مانند حضرت محمد (ص)رهبر ی وجود نداشته است کدامند؟ 1-اهمیت و عظمت هدف 2- قلّت وسایل و امکانات 3-سرعت وصول به هدف (کمتر از نیم قرن بیش از نیمی از مردم جهان به دین او ایمان آوردند)

38- این سخن ( تمدنی شگفت انگیز تر از تمدن اسلامی وجود ندارد) از کیست ؟ از ویل دورانت

39- نظر گوستاولوبون درمورد علت انحطاط مسلمین چه بود؟ عدم انطباق با مقتضیات زمان

40- یکی از تعالیم اسلام که ملل غیر عرب فوج فوج به اسلام گرویدند چه بود؟اصل مساوات

41- به نظر گوستاولوبون اگر مسلمین می خواستند سیادتشان را حفظ کنند چه کار باید می کردند؟ باید سیاست را بر دیانت ترجیح داده و اصل مساوات را کنار می گذاشتند.

42- اولین قومی که میدان را از اعراب گرفتند ؟ ایرانی ها

43- چه دوره ای دوره سیادت ایرانیان بر اعراب بود؟ دوره خلافت مامون عباسی که برمکیان و ذوالریاستین ، روی کار بودند.

44- چرا معتصم به اعراب روی خوش نشان نمی داد ؟ چون اعراب را طرفدار بنی امیه می دانست و برخلاف امویها که سیاستشان عربی بود و اعراب را بر غیر اعراب ترجیح میدادند معتصم سیاست غیر عربی اتخاذ کرده بود

45- علت اینکه بنی عباس زبان فارسی را زنده کرد چه بود؟ چو ن نمی خواستند ایرانیها در عربها هضم شوند.

46-   اشتباه گوستاولوبون در رعایت اصل مساوات وتقدم دیانت برسیاست مسلمین چه بود؟ اولا اسلام یک روش سیاسی به مفهوم اروپایی نیست ثانیا اگرمسلمین اسلام را اینگونه بازیچه سیاست کرده بودند امروز نه از اسلام خبری بود نه از مسلمین به صورت یک امت

47-  ایرادی که عده ای بر سیاست علی ع می گیرندچیست؟ اینکه علی(ع) سیاستمدار نبود و به زعم آنها مانند سیاستمداران با سیاست روی خوش نشان دادن به دشمن و با نیرنگ و دسیسه بر دشمن غلبه نمی کرد.

48- از نظر شهید مطهری اگر اسلام در مورد سیاست و مقتضیات زمان این قدر انعطاف داشته باشد چیست ؟ دیگر اسلام نیست، شیطنت است

49- چرا عده منصور دوانیقی را یک سیاستمدار بزرگی می دانند؟ چون با استخدام ابو مسلم توانست صدها هزار(ششصد هزار) از مخالفین خود را بکشد و آخر سر مسلم را نیز بکشد.

50- حضرت امام حسین (ع) در پاسخ مروان که گفت مصلحت تو می دانم که با یزید بیعت کنی چه فرمود؟ فرمود آن موقع باید فاتحه اسلام را یکجا خواند

.

.

.ادامه دارد

 

منبع:شهید مرتضی مطهری، مجموعه آثار 21 ، اسلام و نیازهای زمان ، جلد 1 و 2

 

 

/ 27 نظر / 244 بازدید
نمایش نظرات قبلی
باران

با سلام و خسته نباشید یک سوال داشتم. آیا این سوالات تمام سوالات آزمون اسلام ونیازهای زمان جلد 1 را برای امتحان ضمن خدمت شامل می شود؟ با تشکر

مولائی

سلام همکار گرامی یک آسمون ستاره تقدیم قلم ماهتون امروز آزمون داشتم ، بدون مطالعه قبلی با خوندن نمونه سوالات شما آزمونم را خیلی خوب گذروندم . به پاس زحمات ارزشمندتون ، در وبلاگ مدرسه لینک شدید . امیدوارم همواره موفق و سربلند باشید [گل]

ح

ممنون

بهاره

سلام خسته نباشین ایتم از سوالات من که انتحان دادم موضوع کتاب المناظر ابن الهیثم چیست؟ صرف ونحو نور فیزیک شیمی آلی علم نجوم ۲ کدام یک از گزینه های زیر بیانگر این عبارت است ؟ "حقایق جهان ثابت ولا یتغیر است" خلقت انسان قوانین ریاضی این مصرع سعدی "بنی آدم اعضای یک پیکرند" گزینه ب وج ۳ این سخن از کیست ؟ " اجتهاد قوّه ی محرّکه ي اسلام است " شهید مطهری شيخ طوسي اقبال لاهوری ابوعلی سینا ۴ قرآن از چه چیز به نام" امانت " یاد می کند ؟ تکلیف ، خلاقیت ، ابتکار تکلیف ، خلاقیت ، وظیفه وظیفه ، خلاقیت ، مسئولیت تکلیف ، وظیفه ، مسئولیت ۵ امکان سقوط وانحراف انسان از چه راههایی است؟ ظلم وستمگری واستبداد ظلم وستمگری وحقوق یکدیگر را پایمال کردن ظلم وستمگری وحقوق یکدیگر را پایمال کردن و از مسیر عدالت خارج شدن ظلم وستمگری وحقوق یکدیگر را پایمال کردن واز مسیر عدالت خارج شدن وجهالت ۶ در خصوص دستگاههای تصفیه فکر اسلامی کدام جمله نادرست است؟ بالاترین دستگاه تصفیه فکر اسلامی قرآن است یکی از ددستگاههای تصفیه فکر اسلامی عقل انسان است که قرآن عقل را حجت قرار داده است از دستگاههای تصفیه فکر

محمد

سلام وتشکر فراوان از شما که باعمل خود در راه اشاعه دین اسلام تلاش می فرمایید خداوند خیر کثیر نصیب تان فرماید

ش

با سلام از زحمات جنابعالی بسیار سپاسگزارم.

علی

واقعا ممنون و از زحمات بی شاءبه شما تشکر میکنم

ناهید

سلام خسته نباشید همکار ارجمند. تشکر بخاطر لطفی ک در تهیه ی سوالها داشتید سپاس

ناهید

[گل]سلام همکار گرامی ممنون سری ب کلبه ی حقیرانه ی من زدی باز هم از ما یاد کنید. مانا باشید

آریا

ممنون آقای معلم.موفق باشید