روش تدریس

روش تدریس الگوی پیش سازمان دهنده:

دیوید آزوبل پایه گذار الگوی پیش سازمان دهنده در تدریس فعال یاددهی ویادگیری می باشد .

پیش سازمان دهنده یک مفهوم کلی است که در مقدمه تدریس به دانش آموزان ارائه می شود و بین مفاهیم قبل و بعد از تدریس ارتباط برقرار می کند.موثرترین پیش سازمان دهنده ها آنهایی هستند که از مفاهیم و اصطلاحات و فرضیه هایی که در حال حاضر برای فراگیر آشنا می باشند به علاوه قیاس ها و شکل های مناسب استفاده می کنند.

 

 

منبع:حاجی اسحاق سهیلا - الگوی پیش سازمان دهنده

/ 0 نظر / 42 بازدید