اهداف درس پژوهی

1- درس پژوهی محیطی را فراهم می سازد تا معلمان از یکدیگر بیاموزند،دانش حرفه ای و شغلی خود را ارتقا دهند ، رفتار خود را باز اندیشی کنند و در تحول مستمر آموزش مشارکت کنند. وهمچنین درس پژوهی به گسترش فرهنگ یادگیری کمک می کند. 

2- معلمان از طریق درس پژوهی ، به عنوان الگویی اثر بخش برای پژوهش در مدرسه یاد می گیرند که چگونه بیاموزند ، و در تجارب آموزشی و تربیتی دیگر همکاران سهیم شوند.  آنها بدین ترتیب می توانند با باز اندیشی در رفتارهای آموزشی خود ، راه های بهتری برای یاد دادن و یاد گرفتن بیابند وبه تولید دانش شغلی بپردازند.

3- درس پژوهی ، با درگیر ساختن معلمان در فرایند تبیین مساله ، طرح نقشه ، عمل ، مشاهده ، باز اندیشی و بازنگری ، فرهنگ مشارکتی حرفه ای را ارتقا می دهد.

4 - فرایند یاد گیری در درس پژوهی ، به تغییر فرهنگ مدرسه کمک می کند و محیط انعطاف پذیر برای دستیابی به یادگیری سازمانی را توسعه می بخشد.

5-درس پژوهی به معلمان اجازه می دهد که مسئولیت بیشتری دراداره مدرسه احساس کنند و آن را عاملی برای فراهم آوردن یادگیری خود از طریق مشاهده ، باز اندیشی در عمل انجام شده و خود ارزیابی می دانند.

6- معلمان در این فرایند ، به همکاری با محققان در حمایت از ترویج تفکر سیستمی و تفکر انتقادی تشویق می شوند و  هنگامی که توجه اصلی معلمان معطوف فرایند یاد دهی- یاد گیری است ، علاقه بیشتری در زمینه توجه به یادگیری دانش آموزان در کلاس درس پیدا می کنند .

7- در این فرایند معلمان در محیطی شوق انگیز و مسئو لانه به بهسازی فرهنگ یادگیری مشارکتی کمک می کنند ، ظرفیت خود را برای تبدیل ازنقش آموزگار به یادگیرنده و رهبری فرایند یادگیری تغییر می دهند. رهبری آموزشی را در تفکر نوآورانه و غنی سازی یادگیری حمایت می کنند وبه توسعه مهارت هایشان به عنوان رهبران تحول در مدرسه ادامه می دهند .

8- درک عمیق تر مدیران آموزشی از درس پژوهی ، بکار گیری استراتژی های اثر بخش در ارتقای مدیریت آموزشی را محقق می سازد ، یاد دهنده را به یاد گیرنده تغییر می دهد، مدرسه را از جایی برای آموزش به مکانی برای یاد گیری متحول می کند و آن را به مثابه سازمان یاد گیرنده باز سازی می کند.

/ 1 نظر / 75 بازدید
روستای زفره

تبادل لینک رایگان پیج رنک وبلاگتان را بالا ببرید لینک وبلاگ خود را در روستا ثبت کنید http://www.link.zefreh.com