تمرینهایی برای پرورش هوش زبانی فرزندانتان

الف) یافتن کلمات نامناسب برای کودکان 10 ساله وبالاتر

این تمرین شبیه تمرینهای پرورش قوه درک است. هدف این تمرین، تشخیص تشابه میان سه کلمه و دلیل نامناسب بودن کلمه چهارم است. به هر یک از مجموعه کلمات  دقت کنید و بگویید (( کدامیک از این کلمات با سه کلمه دیگر مناسب نیست؟))

1)      چمدان -  جعبه – پاکت – کارتن

2)      پختن  - اتو کردن – سوراخ کردن با مته – شستن

3)      پدر – مادر – پسر – خاله

4)       دسته – رکاب- کلاهک دودکش – چرخ دنده

5)       کلبرک – دسته گل - مادگی – پرچم

6)       فلفل – خردل – گوجه فرنگی – نمک

7)      منشی – قفل ساز – کتابدار – کارمند

8)       جهش – پریدن – جست و خیز کردن – خزیدن

9)       مدرسه – کتابخانه – اداره ثبت - فروشگاه   

 

 

ب‌)    معادلات زبان برای کودکان 8 تا 10 ساله و بالاتر

در این تمرین آزمون شونده باید یکی از چهار کلمه را به عنوان مناسب تری کلمه ، به جای علامت سوال قرار دهد . به طوری که رابطه دو طرف تساوی مشابه باشد.

آزمون را می توانید با طرح این سوال « کدام یک از این چهار کلمه را به جای علامت سوال قرار دهیم بهتر است» آغاز کنید.  در مورد سوال اول برای راهنمایی بیشترمی توانید معادله را این طور بخوانید: « رابطه بین هواپیما با هوا مثل رابطه قایق است با.........؟»

1-       هواپیما: هوا  =  قایق : ؟

 الف) قایقرانی     ب) دریا        ج) آب          د) رودخانه

2-      خورشید: گرما  = ماه : ؟

الف) تیره       ب) تاریک      ج) سرد        د) روشن

 

3-       راننده : چراغ راهنما  = دو چرخه سوار : ؟

الف) زنگ      ب) دست       ج) رکاب      د) حق ورود

 

4-      قایق : لنگرگاه  =  ماشین : ؟

الف) حیاط خلوت     ب) نمایشگاه      ج) پارکینگ       د) ماشین شویی(کارواش)

 

5-      پنیر : گاو  =  عسل : ؟

الف) زنبوردار         ب) گل          ج) زنبور           د) کندو

/ 0 نظر / 6 بازدید