تعداد اسامی خداوند

در فراز 6 دعای پنجاهم از صحیفه سجادیه چنین آمده است: پس از تو درخواست می نمایم - بار خدایا- قسم به نام های پنهان شده ات( نامهایی که پیغمبر«صلی الله و علیه و آله» فرمودند: خداوندرا چهار هزار نام است، هزار نام آن را کسی جز خدا نمیداند، هزار نام را کسی جز خدا و فرشتگان نمیداند، وهزار نام را کسی جز خداو فرشتگان و پیغمبران نمیداند و چهارمین هزار را مومنین می دانند.پس سیصد نام از آن در تورات است و سیصد نام در انجیل و سیصد نام در زبور  و یکصد نام در قرآن ، نود و نه نام آشکار و « یکی اسم اعظم» از آنها پنهان است.هر که آنها را بشمارد -معانی آنها را بداند-وچنانکه از شیخ صدوق رحمة الله نقل شده است: داخل بهشت شود و ...

منبع: صحیفه سجادیه صفحه 379 ترجمه حاج سید علینقی فیض الاسلام

/ 0 نظر / 3 بازدید