شقایق های سرخ قیام کربلا

شقایق های سرخ قیام کربلا

1

حسین بن علی  (ع)

27

 حیّان بن حارث

53

 محمد بن علی

2

 عباس بن علی (ع)

28

 حجّاج بن مسروو

54

 سیف بن مالک

3

جعفربن علی

29

 حبیب بن مظاهر

55

 ظاهر مولی عمر

4

علی اکبر

30

 حرّبن یزید

56

 شبیب بن سریع

5

علی اصغر

31

 جمیلة بن علی

57

شوذب مولی شاکر

6

عبدالله بن علی

32

عمربن خالد

58

 شبیب بن عبدالله

7

عثمان بن علی

33

 عمربن الحدوث

59

سودا بن ابی حمید

8

 محمد بن عبدالله

34

عبدالرحمن بن عبدالله

60

 سالم مولی بنی مدینه

9

 عون بن عبدالله

35

 عمار بن ابی مسلم

61

 سعید مولی عمر

10

 عبدالرحمن بن عقید

36

 مالک صنبعی

62

 عمار بن حسان

11

 محمد بن ابی سعید

37

 حجاج بن یزید

63

 عامر بن مسلم

12

 ابی عبدالله بن مسلم

38

 عباس بن شبیب

64

 منجع مولی الحسین

13

 عبدالله بن حسن

39

 زهیر بن بشر

65

 عمرو بن ضیعه

14

 جعفربن عقیل

40

 عبدالله بن سریع

66

 کنانة بن عثیق

15

عبدالله بن عقیل

41

 عمربن عبدالله

67

 مجمع بن عبدالله

16

 ابوبکر بن حسن

42

 قارب مولی الحسین

68

 یزید بن زیاد

17

 قاسم بن حسن

43

قیس بن مصهّر

69

 مسعودبن حجاج

18

 انس بن کاهل

44

قاسم بن زهیر

70

 کرش بن زهیر

19

 اسلم بن کثیر

45

 نعیم بن عجلان

71

 عبدالرحمن بن عروة

20

ابی ثمامه عمر

46

 نافع بن هلال

72

عبدالله بن عروة

21

بشربن عمر

47

 یزید بن حصین

73

 قاسم بن حبیب

22

بدر بن جعفل

48

 یزید بن ثبیت

74

 مسلم بن عوسجه

23

 ابوذر غفاری

49

 زهیر بن سلیم

75

عبدالله بن عمیر

24

جندب بن جعفر

50

 سلیمان مولی الحسین

76

 قعنب بن عمرو

25

زهیربن القین

51

 سعد بن عبدالله

77

 عمربن قرظه

26

 حنظلة بن سعد

52

 سالم مولی عامر

 

 

                               

منبع: شیخ الاسلامی تویسرکانی سید حسین / قیام سالار شهیدان/صفحه 328

/ 1 نظر / 40 بازدید
مولائی

سلام بزرگوار عزاداریهاتون قبول درگاه حق ان شاالله[گل]