ریاضی مغز را به درد می آورد

ریاضی مغز را به درد می آورد

 

به دنبال حل کردن مسئله های ریاضی فشاری به مغز می آید که شبیه زمانی است که ما در جسم خود احساس دردی می  کنیم  

دانشمندان از دانشگاه شیکاگو با استفاده از اسکن های مغزی دریافتند که موقع حل کردن مسائل بسیارسخت ریاضی در منطقه ای از مغز دردی به وجود می آید که مغز آن را تحمل می کند .

دانشمندان با کمال تعجب در یافتند فقط قسمتی از مغز  که ‍‍‍‍"مغز فعال" نام دارد تنها با روبرو شدن با مسئله های ریاضی به کار می افتد و دانشمندان در یافتند ریاضی و مسئله های ریاضی دردناک نیست .بلکه پیش بینی ریاضی درد ناک است و منجر به اقدامات شیمیایی پیچیده ای در مغز می شود.

بررسی ها نشان می دهد ؛ما در ساعت های اولیه کار با ریاضی متوجه درد در مغز نمی شویم ولی بعد از چند ساعت متوجه می شویم سرمان درد میکند و احتیاج به استراحت داریم.

ریاضی و مواجه شدن با ریاضی اضطراب در فرد را ناخود آگاه افزایش می دهد که خود مغز آن را به جسم ما ارسال می کند.

نتایج نشان می دهد ؛دانش آموزان برای حل تکالیف ریاضی خود در مرحله ی اول باید اضطراب را از خود دور کنند و علاقه ی خود را به آن درس نشان دهند و با کتاب ریاضی خود دوستانه گفتگو کنند

/ 0 نظر / 41 بازدید