ثبت نام آزمون نمونه دولتی94-93

ثبت نام آزمون نمونه دولتی مدارس متوسطه اول و دوم و هنرستان های فنی وحرفه ای و کارودانش

ثبت نام مدارس نمونه دولتی مدارس متوسطه اول و دوم و هنرستان های فنی و حرفه ای و کار و دانش برای سالتحصیلی 94-93 از 30 فروردین 93 آغاز و 15 اردی بهشت پایان می یابد. هزینه ثبت نام از طرف وزارت آموزش و پرورش 7000 تومان تعیین شده است.

/ 0 نظر / 39 بازدید