سوالات دوره ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای درخشان

پرورش استعدادها

1-معنی تربیت؟ تربیت عبارت است از پرورش دادن ‘ یعنی: استعدادهای درونی را که بالقوه در یک شیء موجود است را به فعلیت در آوردن و پروردن.

2- تربیت  چه موجوداتی را شامل می شود؟ تربیت فقط در مورد موجودات جاندار یعنی گیاه -حیوان و انسان صادق است.

3- تربیت و پرورش در غیر جاندار به چه معناست؟ پرورش دادن در غیر جاندار مجازا بکار می رود.

4- قوانین حاکم بر تربیت؟ تربیت تابع فطرت ، طبیعت و سرشت شی ء می باشد و اساسا استعدادی که در شیء وجود ندارد نمی توان آن استعداد را پروش داد.مثلا استعداد خواندن در مرغ وجود ندارد پس نمیتوان یک مرغ آموزش داد تا ریاضیات یاد بگیرد.

5-از چه راههایی نمی توان استعدادهای انسان را پرورش داد؟ از راه ترساندن -زدن -ارعاب و تهدید نمی شود استعداد انسان را پرورش داد.

6- سه جمله قصار علی (ع) : انّ للقلوب شهوة  و اقبالا و ادبارا ( دل یک میلی دارد و اقبالی و ادباری __ فاتو ها  من قبل شهوتها و اقبالها ( کوشش کنید دل ها را ازناحیه میل آنها پرورش بدهید.) __ فانّ القلب اذا اکره عمی ( قلب اگر مورد اکراه و اجبار قرار بگیر د کور می شود)  به چه چیزی دلالت دارد ؟ به رعایت حالت روح

7-برتراند راسل فیلسوف و ادیب شاعر مسلک « تربیت های مبتنی بر ترس و ارعاب » را به چیزی تعبیر می کند؟ تربیت ها ی خرس مابانه

8-منظور برتراند راسل  از تربیت های خرس مابانه چیست؟ تربیت هایی که از روی ترس و پشیمانی  و احساس گناه باشد.مانند خرسی که روی صفحه داغ آهنی قرار گرفته و برایش فلوت می نوازند تا برقصد و خرس از ترس اینکه اگر بایستد کف پایش می سوزد دائما می رقصد.

9-جایگاه ترس در تربیت انسان: از عامل ترس نه برای رشد دادن و پرورش دادن استعدادها بلکه برای بازداشتن روح کودک یا بزرگسال در اجتماع از برخی طغیان ها . یعنی ترس عامل فرونشاندن است نه پرورش دادن استعدادها

10- بهترین دوره تربیت انسان طبق احادیث چه سنی است ؟ سن هفت تا سی سالگی

11- بهترین دوران انسان برای شکوفا شدن استعدادهای دینی - علمی و اخلاقی؟ دوران محصلی بودن

12- خصوصیات دوران طلبگی: دوران طلبگی علیرغم تنگدستی و بی چیزی دوران بالندگی برای طلبه ها محسوب می شود.

13- از نظر اسلام آن چیزی که باید در انسان پرورش و تربیت یابد چیست؟ سلسله قوای جسمانی و  سلسله قوای روحانی

14- از نظر اسلام تن پروری به چه معناست؟ به معنای پرورش دادن جسم و تقویت قوای جسمانی . ازاین نظر تن پروری نه تنها مذموم نیست بلکه ممدوح است.

15-مصداق های از تن پروری در اسلام: مثلا فلان کار کنید تا قوه باصره ( بینایی ) زیاد شود. مسواک زدن برای سلامتی دندان ها، فلان چیز برای قوت پا وخوردن فلان چیز برای تقویت معده و ....

16- معنی پرورش جسم ؟ به معنای تربیت ، تقویت ،  نیرومند کردن و سالم  نگه داشتن جسم

17- فلسفه نظافت ، غسل و بعضی امور بهداشتی در اسلام؟ تقویت جسم است که ازضروریا ت اسلام است.

18-اسلام با چه نوع تن پروری مخالف است ؟ با تن پروری به معنای نفس پروری و شهوت پروری

19- «کسی که دائما دنبال تنقّل و لذتهای جسمی است» اثر این نوع تن پروری  چیست ؟ اولین اثرش این است که جسم انسان را خراب و ضعیف می کند.

20-پرورش واقعی جسم با چه چیزی ملازم است ؟ با  تحمل نوعی محرومیت های جسمانی

21- جامع ترین مطالعات در مورد استعدادهای روحی وروانی انسان را چه کسانی انجام می دهند؟ روانشناسان

22- نظر« یونگ» از چهار بعد روحی بشر چیست ؟ انسان دارای چهار استعداد می باشد.

23-به گفته یونگ  چهار استعداد بشر کدامند؟1-بعد یا استعداد عقلی( علمی و حقیقت جویی) 2- بعد یا استعداد اخلاقی ( وجدان اخلاقی ) 3- بعد یا استعداد دینی 4- بعد یا استعداد هنری و ذوقی یا بعد زیبایی

24-وجدان اخلاقی: یعنی  در عمق فطرت و سرشت  آدمی اخلاقی خلق شده است که دیگران را دوست بدارد و احسان و نیکی کند و ازاینکه کار بدی انجام داده یا ظلمی به دیگری بکند از آن رنج می برد.و به طور خلاصه دیگران را از خود و خود را از دیگران می داند.

25- استعداد دینی چگونه تعبیر می کنند؟ استعداد دینی که استعدادی اصیل در انسان است به حس تقدیس و حس پرستش تعبیر می شود.

26- منظور از حس پرستش چیست؟ حس پرستش یک حقیقت مافوق و منزه است که انسان می خواهد در مقابل او خضوع و خشوع کند ، با او مناجات کند و او را تقدیس کند.

27- کدام استعداد غیر از حس حقیقت جویی و حس اخلاقی است ؟ استعداد دینی

28- پنجمین استعدادی که برای انسان می توان درنظر گرفت ؟ استعداد خلاقیت

29-منظور از استعداد خلاقیت ؟ انسان ، آفریننده و مبتکر و مبدع آفریده شده 

30- از جمله استعدادهایی که انسان از آن لذت می برد ؟ استعداد یا قدرت ابداع و ابتکار و نو آوری

31- دستور اسلام به عبادت ها ، تذکرها، دعاها، خلوت ها ، انس ها ، استغفارها و توبه ها برای پرورش دادن کدام استعداد است ؟در زمینه استعداد دینی

32

/ 0 نظر / 11 بازدید