مسابقه علمی امیدان پنجم 93

مسابقه علمی امیدان پنجم 94-93

به همراه پاسخ تشریحی

 

آزمون تستی


ردیف

نام درس

تعداد سوالات

از شماره

تا شماره

زمان پیشنهادی

1

قرآن و هدیه های آسمان

8

1

8

10 دقیقه

2

فارسی

10

9

18

13   //

3

علوم تجربی

15

19

33

20   //

4

ریاضی

15

34

48

25    //

5

اجتماعی

12

49

60

12    //

پاسخ تشریحی

 

 

/ 0 نظر / 60 بازدید