تکمیل ظرفیت

ضمن تبریک و آرزوی موفقیت به پذیرفته شدگان آزمون تیز هوشان و نمونه دولتی مدارس راهنمایی و دبیرستان و هنرستان  نتایج تکمیل ظرفیت بزودی و طی روزهای آینده اعلام خواهد شد.

/ 0 نظر / 5 بازدید