چگونه طرح درس سناريو نويسي آماده كنيم

بر اساس بررسي ها و تحقيقات بعمل آمده از طرح درس هاي نوشته شده در سال هاي اخير ، بسياري از معلمان به دليل عدم آشنايي با ماهيت اهداف رفتاري معمولا از افعال زير كه درك آن ها مشكل است وقابل اندازه گيري نيستند بيشتر استفاده مي كنند افعالي مانند :

                       -- بدانند                       -- ياد بگيرند  

                      -- تحسين كنند              -- لذت ببرند

                      -- باور كنند                    -- درك كنند و...

بهتر است بجاي بكار گيري افعالي نظير افعال ذكر شده از افعالي كه كمتر در معناي آن اشتباه رخ مي دهد و قابليت اندازه گير ي آن خوب است استفاده نمود .

افعال صريح در حيطه شناختي               افعال صريح در حيطه عاطفي  

         تعريف كردن                                        قبول كردن

         فهرست كردن                                     تاييد كردن

         نام بردن                                            همكاري كردن

         توضيح دادن                                        علاقمند شدن

         تشخيص دادن                                     هم عقيده شدن

         طبقه بندي كردن                                  آرزو كردن

         تجزيه وتحليل كردن                               تحريك شدن

         قضاوت كردن                                       تعهد داشتن

         و ...........                                          و ............

                      افعال صريح در حيطه رواني - حركتي

                                   با مهارت بكار بردن

                                   درست اجرا كردن

                                   آزمايش كردن

                                   باز سازي كردن

                                   جا بجا كردن

                                   محكم كردن

                                   عوض كردن

                                   و ...........

البته اين تمام افعال نيست كه مي توان  بكار برد، تنها نمونه هايي از افعال رفتاري هستند . بنابر اين طراح سناريو ممكن است در هنگام نوشتن طرح درس از افعال ديگري كه بيان كننده فعل رفتاري است استفاده كنند .

/ 1 نظر / 19 بازدید

سلام لطف كنيد يه طرح درس در مورد سفر انرزي بذاريد توي وبلاگتون