آزمون پیشرفت ششم مرحله 2 هماهنگ استانی

دفترچه آزمون پیشرفت ششم مرحله 2 هماهنگ

پاسخنامه آزمون پیشرفت ششم

مواد امتحانی

تعداد سوال

از شماره

تا شماره

فارسی

15

1

15

قرآن و هدیه های آسمان

10

16

25

ریاضی

20

26

40

علوم تجربی

15

46

60

مطالعات اجتماعی

5

61

65

تفکر و پژوهش

5

66

70

/ 0 نظر / 49 بازدید