آزمایش علوم ششم

یکی از مراحل تهیه کاغذ از چوب ، از بین بردن رنگ زرد چوب است .

با انجام آزمایش صفحه 15 به خاصیت رنگ بری برخی مواد شیمیایی و همچنین استفاده آن در کاغذ سازی پی می بریم.

مراحل انجام آزمایش (فایل)

/ 0 نظر / 102 بازدید