آزمون پیشرفت ششم ، هماهنگ استانی مرحله دوم

آزمون هماهنگ استانی مرحله دوم

اردیبهشت ماه 92

تعداد سوالات80

مواد امتحانی

تعداد سوال

ازشماره

تا شماره

فارسی

15

1

15

قرآن و هدیه های آسمان

15

16

30

ریاضی

25

31

55

علوم تجربی

15

56

70

مطالعات اجتماعی

10

71

80

/ 0 نظر / 48 بازدید