سوالات امتحان نهایی (خرداد)جغرافیا کلاس پنجم

1- کشاورزی کار اصلی ایلات و عشایر است. (0.5 )       

  الف ) صحیح                    ب) غلط

2- یکی از دلایل افزایش جمعیت یک مکان ، مهاجرت به آن مکان است. (0.5 )

 الف) صحیح                       ب) غلط

3-  بیشتر مردم جهان در نیمکره ............ زمین زندگی می کنند.(0.5 )

4- بلندترین قلّه جهان ، قلّه ................. نام دارد که در رشته کوه ................واقع شده است. ( 1 )

5-رودی که از بهم پیوستن دو رود دجله و فرات به وجود می آید چه نام دارد؟ (0.5 )

الف) شط العرب                   ب) کارون        

   ج) اروند رود                      د) نیل

6- کشور پاکستان در کنار کدام اقیانوس قرار دارد؟( 0.5 )

الف) آرام                             ب) اطلس          

  ج) هند                             د) منجمد شمالی

7- کدام یک از صنایع زیر از صنایع مادر می باشد؟( 0.5 )

الف) پتروشیمی                    ب) ذوب آهن 

ج) ماشین سازی                   د) هرسه مورد

8- کدام یک از کشورهای همسایه ایران به دریا راه ندارد؟ (0.5 )

الف) ترکیه                            ب) افغانستان

ج) پاکستان                            د)عراق

9-به سوالات زیر پاسخ دهید.( 2 )

الف) به مجموعه افرادی که در یک جا زندگی می کنند چه می گویند؟

ب) بیابان وسیع ترکمنستان چه نام دارد؟

ج) پرجمعیّت ترین قاره جهان چه نام دارد؟

د) بزرگترین دریاچه ارمنستان چه نام دارد؟

10) در مورد کشور ترکیه  جدول زیر را کامل کنید. ( 1.5)

موقعیت ترکیه نسبت به ایران  پایتخت      دین      زبان    دو رود مهم     بندر مهم  

           غرب ایران

         

11) مهمترین منابع گاز ایران در کدام استانها واقع است؟ (1.5 )

 

12) منظور از ییلاق و قشلاق چیست ؟ (1.5 )

 

13) چرا کشور افغانستان از لحاظ اقتصادی رشد نکرده است؟ ( 0.5 )

14) شهر های زیارتی عراق رانام ببرید؟ ( 2‌)

 

15) مردم کشورها به چه زبانی صحبت می کنند؟(وصل کن ) ( 2 )

                           پاکستان                        اردو

                           آذربایجان                        عربی

                           عراق                             ارمنی

                            ارمنستان                      ترکی

16) خط استوا را تعریف کنید؟( 1.5 )

 

17) کره زمین چند نوع حرکت دارد؟نام ببرید. ( 1‌)

 

18) بر اثر حرکت زمین به دور خودش ................ پدید می آید و این حرکت ............... طول می کشد.( 1 )

19) رودارس پس ازپیوستن به رودکورادرجمهوری آذربایجان به کدام دریا می ریزد؟ (0.5 )

الف) دریای عمان                             ب ) دریای خزر

ج) خلیج فارس                                د ) دریای سیاه

20) قاره هایی که دیرتر ازبقیه قاره ها شناخته شدند چه نام دارد؟ ( 0.5 )

الف) آمریکا و آسیا                            ب) آمریکا و اروپا

ج) اروپا و آفریقا                                 د) آمریکا و استرالیا

                                                         

  نمره به عدد:                                             

نمره به حروف:

/ 4 نظر / 19 بازدید
نل

[گاوچران][بازنده][دلقک][گریه][وحشت]

نل

[نگران][شرمنده][شرمنده][شرمنده][شرمنده][شرمنده][شرمنده][شرمنده][شرمنده][شرمنده][شرمنده][شرمنده][شرمنده][شرمنده][شرمنده][شرمنده][شرمنده][شرمنده][شرمنده][شرمنده][شرمنده][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی]

نل نگرانشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمنده

کد امنیتی: نظر خصوصی ذخیره مشخصات ... نل٦:۱٧ ‎ب.ظ - شنبه، ۱٠ اسفند ۱۳٩٢ نل٦:۱٥ ‎ب.ظ - شنبه، ۱٠ اسفند ۱۳٩٢ نل٦:۱٠ ‎ب.ظ - شنبه، ۱٠ اسفند ۱۳٩٢ نگرانشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانی نل٦:۱٠ ‎ب.ظ - شنبه، ۱٠ اسفند ۱۳٩٢ نگرانشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانی نل٦:۱٠ ‎ب.ظ - شنبه، ۱٠ اسفند ۱۳٩٢ نگرانشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصب

نل نگرانشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمندهشرمنده

بای