راز نبوغ اینشتین

آیامی دانید چه چیزی سبب نابغه شدن یک فرد می شود؟

این سوالی است که حس کنجکاوی دکتر توماس هاروی (THOMAS HARVEY) را برانگیخت تا مغز آلبرت اینشتین(ALBERT EINSTEIN) را پس از مرگش در بیاورد.

 

 

هاروی مغز اینشتین را به 240 قطعه تقسیم کرد. بعدها ، تحقیقات نشان داد که گر چه وزن مغز اینشتین (1955-1879) از وزن یک مغز معمولی کمتر بود ، ولی تعداد نورون هایی که در قشر مخ (جسم خاکستری) او وجود داشت بیشتر بود. همچنین به این نتیجه رسیدند که در بخشی از مغز ، یعنی در لوب آهیانه که ارتباط مستقیمی با استدلال ریاضیات دارد، شیارهایی غیر عادی وجود دارد.

سخنان حکیمانه از اینشتین:

«از گذشته بیاموز، برای امروز زندگی کن، به امید فردا باش. مهم این است که از پرسیدن باز نایستید.»

« بیشتر از آنچه برای موفق بودن تلاش می کنی برای با ارزش بودن تلاش کن. »

منبع: ریچارد واکر- مترجم ،لادن خانلری -شگفتی های بدن

/ 0 نظر / 38 بازدید