نوشتن سه کسر بین دو کسر

نوشتن سه کسر بین دو کسر

در صفحه 9 ریاضی پایه ششم خواسته شده ، سه کسر بین دو کسر یک دوم و یک سوم بنویسید :

برای حل این مسئله چندین راه وجود دارد.

1-     کسر مساوی با کسر یک دوم و یک سوم را جداگانه می نویسیم . و از میان آنها کسرهایی که مخرج مساوی دارند راانتخاب می کنیم . مشاهده میکنیم که اگر کسرهای مساوی با مخرج 6 را انتخاب کنیم کسری بین آن دو کسر یافت نمی شود اگر کسرهای مساوی با مخرج 12 را انتخاب کنیم  تنها یک کسر می توان ما بین آن دو کسر نوشت . اگر کسرهای با مخرج 18 را انتخاب کنیم دو کسر ما بین آن دو کسر یافت می شو د و اگرکسرهای با مخرج 24 را انتخاب کنیم به دو کسر هشت بیست و چهارم و دوازده بیست و چهارم می رسیم که در این صورت می توان سه کسر بین آن دو کسر نوشت.

 

2 کوچکترین مخرج مشترک بین دو کسر را پیدا کرده و کسرهای مساوی با آن دو کسر را با مخرج جدید می نویسیم . و چند کسر مساوی با کسرهای جدید را نوشته و هر بار سعی می کنیم کسرهای بین آن دو کسر را پیدا کنیم در این روش نیز به دو کسر هشت بیست و چهارم و دوازده بیست و چهارم می رسیم که ما بین آن دو،  سه کسر نه بیست و چهارم ، ده بیست و چهارم و یازده بیست و چهارم  را میتوان  نوشت .

 این مطلب در مقام پاسخگویی و اظهار لطف و درخواست بازدید کننده گرامی در راستای کمک به فرزندشان نوشته شده وبدلیل بعضی مشکلات فنی نتوانستم کسرها را بصورت عددی بنویسم امیدوارم عذر اینجانب مقبول افتد.  

/ 5 نظر / 894 بازدید
Amir

آیا به دنبال راهی مطمئن جهت کسب درآمد از اینترنت هستید؟ به چه قدر درآمد ماهیانه فکر می کنید؟ ما به شما پیشنهاد می کنیم که به جمع 16000 نفری بازاریابان باشگاه فروشندگان برتر ایرانی بپیوندید. با عضویت در این باشگاه و خرید نرم افزار بازاریابی mci5 به درآمد عالی در ماه برسید. http://www.mci5.com/index.php?refid=3302

بروسرکارت توچه به داوری[گاوچران]

آقای دلسوز

سلام سایت عالی دارید ولی این طرح ستاره ها را حذف کنید زیرا منجرب میشود که نتوان به نوشته ها کامل دقت کرد

نهمی

خدا ببخشه [لبخند][لبخند]