آزمون عملکردی

1- آزمون کتبی عملکردی:

درآزمون کتبی عملکردی عمدتاً بر، به کار بستن دانش و مهارت در موقعیتهای عملی یا شبیه سازی شده تأکید می شود در این گونه آزمونهای عملکردی یا بازده های پایانی مورد سنجش قرار می گیرند یا مراحل میانی عملکرد برای رسیدن به بازده ...

مثال هایی از آزمون کتبی عملکردی عبارتند از :

- طراحی یک نقشه ی آب و هوایی و تشریح آن

- رسم یک نمودار ستونی

- طراحی یک مدار الکتریکی ( مدار مستقیم و غیر مستقیم)

- نگارش یک داستان کوتاه

- طرح یک نقشه

- طراحی  یک آزمایش عملی

- ساختن یک جدول مشخصات درس برای یک واحد آموزشی

- ساختن تعدادی سوال آزمون متناسب با جدول مشخصات

- ساختن یک فهرست وارسی برای ارزشیابی از یک آزمون پیشرفت تحصیلی

 در مثال های فوق محصول یادگیری که به صورت کتبی ارائه می شود ، هم نتیجه ی دانش فرد است و هم نتیجه ی مهارت او و یک مقیاس عملکردی به دست می دهد که به خودی خود ارزشمند است .

2- آزمون شناسایی:

 این آزمون روشی برای سنجش توانایی فراگیران در تشخیص ویژگیها _ محاسن، معایب و مورد استفاده در امور مختلف می باشد

- شناسایی ابزار یا دستگاه های مختلف یا توصیف کار آنها

_ مواجه کردن فراگیر با یک اتصالی در یک دستگاه برق

- شناسایی عیب مدار با استفاده از ابزارها و وسایل.

- شناسایی وسایل لازم برای انجام یک آزمایش شیمیایی

- تشخیص روش درست حل یک مساله در ریاضی

- تشخیص تلفظ درست یک واژه ی خارجی در درس زبان

نمونه هایی از آزمون عملکردی شناسایی می باشد.

3- آزمون عملکرد در موقعیتهای شبیه سازی شده:

در این آزمون از فراگیر خواسته می شود تا در یک موقعیت شبیه سازی شده یا مصنوعی یا خیالی همان اعمالی را انجام دهد که در موقعیتهای واقعی ضروری هستند.

مثلا:

عملکرددانش آموز در جلوگیری از بر خورد دو ماشین در موقعیت شبیه سازی شده  بازی رایانه ای

 عملکرد دانش آموز در موقع بروز حوادث و بلایای طبیعی مثل زلزله در موقعیت شبیه سازی شده.

و ...

4- آزمون نمونه ی کار 

در این آزمون از فراگیر خواسته می شود تا اعمالی انجام دهد که معرف عملکرد واقعی مورد سنجش هستند . بدین لحاظ ، این روش نزدیکترین روش سنجش به عملکرد واقعی یاد گیرنده  در محیط های طبیعی است.

- تدریس دانش آموز در کلاس درس برای دوستانش و سنجش توانایی او در ارائه آموخته های خود

- کنفرانس دادن و سنجش میزان آمادگی دانش آموز برای پاسخ به سوالات مرتبط با موضوع

-  تحقیق نیز  یک نوع آزمون نمونه کار است.

 

/ 0 نظر / 249 بازدید