آزمون پیشرفت ششم بهمن 93

مرحله اول آزمون پیشرفت ششم استان اردبیل بهمن 93

ردیف

مواد امتحانی

تعداد سوال

ازشماره

تا شماره

1

فارسی

10

1

10

2

قرآن و هدیه های آسمان

10

11

20

3

ریاضی

20

21

40

4

علوم تجربی

10

41

50

5

مطالعات اجتماعی

10

51

60

/ 0 نظر / 44 بازدید