واقعه نگاری در ارزشیابی توصیفی

 فرم واقعه نگاری

واقعه نگاری در حقیقت نگاشتن رفتارهای طبیعی دانش آموز در محیط آموزشی است همانطوری که اتفاق افتاده است.

نکاتی اساسی در واقعه نگاری:

واقعه نگاری ابزاری است که برخی اعمال و رفتارهای ویژه دانش آموز از طریق مشاهدات مستقیم مشاهده گر ( معلم وعوامل آموزشی)ثبت می شود.

هر موقع مشاهده گر احساس کرد یک رفتار خاصی از دانش آموز در زمینه های آموزشی ، اخلاقی و .... لازم به شرح و تفسیر است از ابزارواقعه نگاری استفاده می کند.

در واقعه نگاری رفتارهای ویژه و قابل تامل دانش آموز ، صرف نظر از مثبت و منفی بودن ثبت و تفسیر می شود.

لازم است تفسیر رویداد توسط مشاهده گر انجام گیرد .

برای اصلاح ویا تقویت رفتار دانش آموز می توان نظرات و پیشنهادات دیگران ( مدیر، مشاور و همکاران) را نیز در قسمت پیشنهادات ثبت کرد

/ 0 نظر / 344 بازدید