آغاز ثبت نام مدارس استعدادهای درخشان 93-94

از تاریخ 92/12/10 الی 92/12/22

برای سالتحصیلی 93-94  تغییراتی در تاریخ آزمون و مواد امتحانی شده است از جمله اینکه درس تفکر و پژوهش در مواد امتحانی جا گرفته است و ...

دستورالعمل ثبت نام مدارس استعدادهای درخشان

دفترچه راهنمای ثبت نام مدارس استعدادهای درخشان

/ 0 نظر / 62 بازدید