پست های ارسال شده در آبان سال 1392

پیام قرآنی

 پیام قرآنی درس چهار قرآن ششم خوش اخلاقی   نماز خواندن امانتداری قرآن خواندن   مسخره نکردن دیگران   اِنَّ اَکرَمَکُم عِندَاللهِ اَتقکُم بهترین شما نزد خدا، باتقواترین شماست سوره حجرات ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 103 بازدید