پست های ارسال شده در بهمن سال 1392

آزمون پیشرفت ششم ، هماهنگ استانی مرحله دوم

آزمون هماهنگ استانی مرحله دوم اردیبهشت ماه 92 تعداد سوالات80 مواد امتحانی تعداد سوال ازشماره تا شماره فارسی 15 1 15 قرآن و هدیه های آسمان 15 16 30 ریاضی 25 31 55 علوم تجربی 15 56 70 مطالعات اجتماعی 10 71 80
/ 0 نظر / 50 بازدید

مناجات

                      مناجات               ای همه عالم ز رُخت د ر خموش               نطقِ زبانــها زمقامت خمـــــــــوش پرده اســـــــــــــــــرار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 81 بازدید

دفترچه آزمون پیشرفت تحصیلی ششم، هماهنگ استانی

آزمون هماهنگ استانی بهمن ماه 92 مواد امتحانی تعداد سوال ازشماره تا شماره فارسی 10 1 10 قرآن و هدیه های آسمان 10 11 20 ریاضی 20 21 40 علوم تجربی 10 41 50 مطالعات اجتماعی 10 51 60 تعداد سوالات 60
/ 0 نظر / 46 بازدید