پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1393

آزمون پیشرفت ششم مرحله 2 هماهنگ استانی

دفترچه آزمون پیشرفت ششم مرحله 2 هماهنگ پاسخنامه آزمون پیشرفت ششم مواد امتحانی تعداد سوال از شماره تا شماره فارسی 15 1 15 قرآن و هدیه های آسمان 10 16 25 ریاضی 20 26 40 علوم تجربی 15 46 60 مطالعات اجتماعی 5 61 65 تفکر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 52 بازدید