سوالات آزمون اینترنتی قرآن دوره اول ابتدایی

جدید و کامل

سوالات آزمون اینترنتی قرآن دوره اول ابتدایی

 

1-     نقش قرآن اول ابتدایی در یادگیری فارسی: به تثبیت و تعمیق و تعمیم یادگیری فارسی بچه ها کمک می کند

2-     چرا دانش آموزان پایه اول باید به تکرار آیه بپردازند؟تا به طور کامل در ذهن دانش آموز تثبیت شود و تلفظ صحیحی از آیه را بیان کند.

3-     نحوه تدریس قرآن پایه اول ابتدایی ؟استاد لوحه را نصب کرده است و با پخش نوار، دانش آموزان تلاوت سوره را گوش می کنند و بعد از آن زیر عبارت خط بری می کند و دانش آموزان ابتدا به صدای تلاوت سوره  گوش می کنند و بعد از آن همراه صدای ضبط شده زمزمه می کنند.

4-     حفظ کردن آیات قرآنی در پایه اول ابتدایی ؟ نسبی است یعنی حفظی که دانش آموزان این آیات را به کمک استادشان می خوانند، همین که دانش آموزان علاقه نشان می دهند که آیات را از حفظ بخوانند کفایت می کند و لازم نیست که حفظ کردن آیات به صورت کامل باشد.

5-     چرا لازم است دانش آموزان خودشان برای شعر اسم انتخاب کنند؟باعث می شود که آنها به تفکر و تعقل  بپردازند و به مضمون شعر دقّت کنند.

دومین پیام قرآنی قرآن اول ابتدایی؟  سَلامٌ عَلَیکُم  علاوه بر آموزش مفهوم سلام، مهارت تفکر و تعقل که به آن تدبر در آیات الهی گفته می شود را آموزش می دهیم.

6-         نحوه تدریس شعرهای قرآن اول ابتدایی؟استادان می توانند این شعر را با زبان خودشان بخوانند و هم می توانند از کتاب گویا استفاده کنند .

7-     آموزش سور قرآنی توسط فایل صوتی چند مر حله دارد ؟سه مرحلۀ گوش کنید، زمزمه کنید و بلند بخوانید را انجام می دهند.

8-     هدف برنامه درس ملی از تاکید بر داشتن سواد قرآنی در دانش آموزان ؟کسب چهار مهارت 1- مهارت خواندن 2-مهارت فهم اولیه 3-مهارت تفکر، تعقل و تدبر در آیات قرآن 4- انس دائمی دانش آموزان با قرآن کریم است.

9-     نحوه تدریس کلمات مشترک فارسی و عربی؟ از ترکیبات ساده ای  استفاده شده است، مثل نعمه الله، نعمه، الله.

10- در درس قرآن چرا باید دانش آموزان را وادار به حرف زدن کرد تا گنجیۀ لغات آنها افزایش پیدا کند، مهارت بیانی پیدا کنند و تفکرشان رشد کرده و به مهارت تدبر در آیات الهی که یکی از انتظارات قرآن است برسند.

11- هدف از قرار دادن درس واحد کار در قرآن اول ابتدایی؟ چون در کلاس اول ابتدایی درس دینی وجود ندارد در درس قرآن به فعالیت های مربوط به حوزه آموزش دینی توجه و پرداخته می شود.

12- هدف اصلی انس با قرآن در خانه دربرنامه درس قرآن ؟انس دائمی و روزانه دانش آموزان و شهروندان با قرآن کریم است.

13- ارزشیابی قرآن در دوره اول ابتدایی ؟ارزش یابی در پایۀ اول و همچنین اوایل پایۀ دوم به صورت جمع خوانی دانش آموزان است. حفظ آیات ، پیام ها و شعر ها در حد حفظ نسبی کفایت می کند

14- در قرآن اول ابتدایی چند سوره و شعر وجود دارد ؟در کتاب قرآن کلاس اول هفت سوره و هفت شعر وجود دارد،

15- هدف شعر ها در قرآن دوره اول ابتدایی ؟شعرها برداشت هایی هستند ترجمه گونه از آیات که توسط شاعر به شعر تبدیل شده و معلم محترم به وسیله شعرها دانش آموزان را با مضامین سوره آشنا می کنند.

16- جایگاه پیام های قرآنی در درس قرآن؟ برای ایجاد مهارت تفکر و تعقل است

از لوحه 6 به بعد خط بری به چه صورت خواهد بود؟ بصورت بخش بخش خوانی و با اشاره ثابت و متحرک معلم خواهدبود معلم ها نباید به دانش آموزان اجازه دهند تا تند بخوانند و نباید یک کلمه را در ذهنشان جمع کنند . با دیدن هر بخش همان بخش را بخوانند.

17- کاربرد اشاره ثابت و متحرک؟ اشاره های ثابت و متحرک مربوط به روخوانی قرآن است و در آن لوحه هایی است که دانش آموزان می خوانند ،

18- تدریس سوره های قرآنی توسط معلم ؟ سوره ها فقط کلی خوانی می شوند دست معلم به صورت کلی حرکت می کند و دانش آموزان با شنیدن صدای نوار با آن می خوانند.و از اشاره ثابت و متحرک استفاده نمی شود.

19-  در کلاس اول ابتدایی از چند نماد استفاده می شود؟سه نماد داریم ، "علامت سکون"، "علامت تشدید" و "واو ناخوانا"

20- حروف ناخوانا در قرآن اول ابتدایی چگونه مشخص شده است ؟ با رنگ آبی

21- اولی حروف ناخوانایی که برای پایه اول ابتدایی آموزش داده می شود؟ واو ناخوانا در کلماتی چون خواهر – خواندن و الف ناخوانا در آخر کلمه مانند تُسرِفوا

22- یکی از مشکلاتی که دانش آموزان در کلاس اول ابتدایی هنگام خواندن کلمات  دارند؟ این است که کلمات را شل می خوانند

23- هدف برنامه درسی اول ابتدایی ؟معلم و اولیا تلاش کنند در پایان سال دانش آموزان حداقل 10 سوره را حفظ کنند و فرصت بگذارند دانش آموزان خودشان خط به خط آیات را بخوانند .

24- قرآن در تابستان  ؟ معلم  بخش "قرآن در تابستان" را با دانش آموزان تمرین می کند تا آنها بتوانند ، بخوانند و با آیات و عبارات جدید آشنا شوند تا رغبت بیشتری برای یادگیری قرآن داشته باشند. 

25- آغاز کتاب قرآن دوم ابتدایی ؟در اولین درس کتاب دوم دانش آموزان با شکل جدیدی از روانخوانی آشنا می شوند و می توانند حروف و حرکات را در کنار حرکات جدید بخوانند.

26- دردرس اول قرآن دوم تاکید روی چه چیزهایی است؟ ترکیب صامت و مصوت – یادآوری نمادهای سکون و تشدید- رسم الخط ک

27- معنی پیام قرآنی ؟«وَاللهُ یُحِبُّ المُحسِنینَ »  خدا، نیکوکاران را دوست دارد.

28- در تدریس سوره ناس تاکید روی چیست؟  در این درس نماد "تای تأنیس" در قالب سورۀ ناس تدریس می شود.

29- نحوه تصحیح اشکال دانش آموز در قرآن ابتدایی ؟وقتی که دانش آموزان کلمه ای را اشتباه خوانند از خودشان بخواهیم که اشکالشان را رفع کنند اگر کلمه را درست نخواند از دانش آموز دیگری می خواهیم که آنرا اصلاح کند. 

30- تاکید در تدریس سوره کوثر ؟ روی پایه همزه است مثلا:در کلمۀ شانِئَکَ  حرف ﺋَ  پایۀ همزه است.

31- نحوه راهبری معلم در بخش گفتگو روی  تصویر؟لازم نیست شما صحبت کنید و داستان بگویید باید از دانش آموزان بخواهیم که فکر کنند و آنها را وادار به گفتگو کنیم.

32- نحوه راهبری معلم در بخش داستان؟ استاد داستان کودک خداپرست که در مورد حضرت ابراهیم علیه السّلام است را برای دانش آموزان بازگو می کند . استاد از دانش آموزان می خواهد که از روی داستان بخوانند.

33- چرا تلفظ همزه ساکن برای دانش آموزان مشکل است ؟دانش آموزان پایه ی دوم ابتدایی تجربه ی تلفظ همزه ساکن را ندارند چون این حرف در زبان فارسی نیست

ادامه دارد

/ 0 نظر / 363 بازدید