سوگنامه شهادت امام رضا (ع)

کار تو، همه مهرو وفا بود رضا جان                

                                                         پاداش تو ، کی زهر جفا بود ، رضا جان

آن لحظه که پرپر زدی و آه کشیدی                

                                                         معصومه ی مظلومه کجا بود رضا جان  

بر دیدنت آمد چو جوادت ز مدینه              

                                                        سوز جگرش ، یا ابتا بود رضا جان             

 

/ 0 نظر / 10 بازدید