مسابقه علمی امیدان چهارم 93

مسابقه علمی امیدان پایه چهارم 94-93 به همراه پاسخ تشریحی   آزمون تستی ردیف نام درس تعداد سوالات از شماره تا شماره زمان پیشنهادی 1 قرآن و هدیه های آسمان 10 1 10 12 دقیقه 2 فارسی 10 11 20 13 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 357 بازدید

مسابقه علمی امیدان پنجم 93

مسابقه علمی امیدان پنجم 94-93 به همراه پاسخ تشریحی   آزمون تستی ردیف نام درس تعداد سوالات از شماره تا شماره زمان پیشنهادی 1 قرآن و هدیه های آسمان 8 1 8 10 دقیقه 2 فارسی 10 9 18 13   // 3 علوم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 59 بازدید

مسابقه علمی امیدان ششم 93

 مسابقه علمی امیدان ششم 94-93 به همراه پاسخ تشریحی آزمون تستی   ردیف نام درس تعداد سوالات از شماره تا شماره زمان پیشنهادی 1 قرآن و هدیه های آسمان 10 1 10 12 دقیقه 2 فارسی 15 11 25 18   // 3 علوم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 140 بازدید

آزمون پیشرفت ششم بهمن 93

مرحله اول آزمون پیشرفت ششم استان اردبیل بهمن 93 ردیف مواد امتحانی تعداد سوال ازشماره تا شماره 1 فارسی 10 1 10 2 قرآن و هدیه های آسمان 10 11 20 3 ریاضی 20 21 40 4 علوم تجربی 10 41 50 5 مطالعات اجتماعی 10 51 60
/ 0 نظر / 43 بازدید
آبان 96
1 پست
مرداد 94
1 پست
خرداد 94
2 پست
اسفند 93
7 پست
بهمن 93
8 پست
دی 93
2 پست
آذر 93
5 پست
آبان 93
4 پست
مهر 93
4 پست
شهریور 93
4 پست
مرداد 93
3 پست
تیر 93
3 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
9 پست
بهمن 92
10 پست
دی 92
24 پست
آذر 92
32 پست
آبان 92
9 پست
مهر 92
9 پست
مرداد 92
5 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
10 پست
اسفند 91
7 پست
بهمن 91
9 پست
دی 91
12 پست
مذهبی
1 پست
مناسبت_ها
20 پست
نیایش
3 پست
آزمون
5 پست
جشنواره
2 پست
هوشمند
1 پست
قرآن_ششم
3 پست
آتش_فشان
3 پست
چک_لیست
1 پست
هوش
5 پست
حافظه
1 پست
عید
1 پست
ششم
1 پست