زمانبندی تدریس دروس پایه سوم ابتدایی9 4-93

  به نام خدا جدول زمانبندی برای تدریس دروس پایه سوم 94-93 نام دروس نوبت اول نوبت دوم مهر آبان آآذر دی بهمن اسفند فروردین اردیبهشت خرداد نیمه اول نیمه دوم نیمه اول نیمه دوم نیمه اول نیمه دوم نیمه اول نیمه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 249 بازدید
آبان 96
1 پست
مرداد 94
1 پست
خرداد 94
2 پست
اسفند 93
7 پست
بهمن 93
8 پست
دی 93
2 پست
آذر 93
5 پست
آبان 93
4 پست
مهر 93
4 پست
شهریور 93
4 پست
مرداد 93
3 پست
تیر 93
3 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
9 پست
بهمن 92
10 پست
دی 92
24 پست
آذر 92
32 پست
آبان 92
9 پست
مهر 92
9 پست
مرداد 92
5 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
10 پست
اسفند 91
7 پست
بهمن 91
9 پست
دی 91
12 پست
مذهبی
1 پست
مناسبت_ها
20 پست
نیایش
3 پست
آزمون
5 پست
جشنواره
2 پست
هوشمند
1 پست
قرآن_ششم
3 پست
آتش_فشان
3 پست
چک_لیست
1 پست
هوش
5 پست
حافظه
1 پست
عید
1 پست
ششم
1 پست