سوالات جاذبه و دافعه علی ع

165 سوال در دو قسمت از کتاب جاذبه ودافعه علی (ع )

قابل استفاده همکاران درآزمون ضمن خدمت فرهنگیان


بخش اول : جاذبه علی (ع)

 

بخش دوم : دافعه علی (ع)

 

منبع :کتاب جاذبه و دافعه علی ع


/ 0 نظر / 358 بازدید