آبشار شیروان دره سی

شیروان رده سی مساحتی بالغ بر 75 کیلو متر مربع دارد و محل زندگی حیوانات وحشی و پرندگان می باشد . همچنین دارای صخره ها و غارهای دیدنی است.محل اصلی ورودی دره 5 کیلومتر در پایین آبگرم معدنی شابی قرار دارد و برای ورودیه آن باید از کنار آبشاری با ارتفاع  40 متر به سمت پایین  ، صخره نوردی کرد. آشارهای دو قلوی شیروان دره سی در جای خود بی نظیر است.

زیستگاه شیروان دره سی محل زندگی دایمی وحوشی مانند: خوک، رو باه ، گرگ  ، قوچ و میش ارمنی ، خرگوش ، کبک ، قمری ، فاخته  و شماری از پرندگان مهاجر  می باشد.

/ 0 نظر / 5 بازدید