سوالات بررسی مسائل و مشکلات تربیت دینی دانش آموزان

سوالات بررسی مسائل و مشکلات تربیت دینی دانش آموزان

1-        نظر شهید مطهری در مورد نقش اراده در تربیت دینی ؟هر قدر اراده انسان تقویت شود بر اختیار انسان افزوده می شود و انسان بیشتر مالک خود، کارخود و سرنوشت خود می شود.

2-        در تربیت دینی برای تقویت اراده دستورات با چه عناوینی آمده است؟ تقوا و تزکیه نفس

3-        تعبیر علی (ع) از خطاو گناه؟ گناه مثل اسب چموش است که اختیار را از کف سوار می گیرد

4-        تعبیر علی (ع) از تقوا و تزکیه نفس؟مثل تقوا مانند مرکب های  رام است که اختیار مرکب دست سوار است نه اختیار سوار دست مرکب

5-        نظر شهید مطهری از نیایش و پرستش در تربیت دینی؟ نیایش و پرستش از استعدادهای خاص انسانی بوده و به نظر روانشناسان به عنوان یک حس اصیل انسانی در تربیت دینی می باشد.

6-        مراقبه ؟ یعنی با خود معامله یک شریکی که به او اطمینان نداری و مرتب مراقب او هستی

7-        محاسبه از نظر علی (ع)؟ پبش از آنکه از شما در قیامت حساب بکشند از خودتان حساب بکشید.

8-        برای انسان چند نوع عبادت است؟ سه نوع 1-عبادت بدنی 2-عبادت مالی 3-عبادت فکری(برترین عبادت)

9-        بیشترین عبادت ابوذر از کدام نوع بود؟ عبادت فکری

10-    خداوند در قرآن انسان را به تفکرد رچه چیزهایی فراخوانده است؟ تفکر در تاریخ و سرنوشت انسان های گذشته

11-    پیامبر صحابه خود را به چه نوع تفکری توصیه می کرد؟ عاقبت اندیش در کارها

12-    علی (ع) در نهج البلاغه از هم نشینی  با هواپرستان چه تعبیری کرده است؟ هم نشینی  با هواپرستان ، خاموش خانه ایمان است.

13-    حضرت عیسی (ع) یارانش را به مجالست با چه کسانی توصیه می کرد؟ با کسانی که دیدن آنها شما را یاد خدا بیندازد. و سخنش بر علم شما بیفزاید و عملش شما را به انجام کار خیر ترغیب نماید.

14-    چرا در اسلام ازدواج یک امر مقدس و عبادت تلقی شده است؟ چون ازدواج اولین قدمی است که انسان از خودپرستی و خود دوستی به غیر دوستی بر می دارد.

15-    منظور مولوی از رحمت در شعر « هرچه بر تو، آن کراهیت بود    چون حقیقت بنگری، رحمت بود »  کدام الطاف خفیه الهی است؟ جهاد

16-    تعبیر پیامبر از کسی که جهاد نرفته و یا در دلش اندیشه و آرزوی جهاد نداشته باشد و بمیرد ، چیست ؟  چنین شخصی در شعبه ای از نفاق مرده است

17-    نقش کاردر تربیت دینی ؟ کاردر کنترل  قوه خیال و بازداشتن انسان از بسیاری از گناهان ضروری است. و به سبب خاضع و خاشع ساختن قلب انسان و تاثیر آن در کشف استعدادها نقش انکار ناپذیری در تربیت دارد.

18-    آثار نامطلوب خشونت در تربیت ؟ احساس حقارت

19-    عاملی که نوجوانان را به اعتیاد ، دوستی های خطرناک و انحرافات جنسی سوق می دهد؟ خشونت بیش  از حد والدین در تربیت است

20-    دوره نوجوانی انسان چگونه است: دورانی است که نوجوان به طور طبیعی دستخوش تلاطم روحی ، سردرگمی ، فشار و طوفان درونی است.

21-    ویژگیهایی مانند وقار ، ادب ، بزرگواری، قاطعیت و جدیت ، پرهیز از شوخی های نابجا ؛ ........... والدین را تشکیل داده و سبب پیدایش ...................... می شود. شخصیت – احترام در نظر دیگران از جمله فرزندان

22-    تبعیض بین فرزندان سبب چه مشکلاتی می شود؟ باعث عقده های عاطفی در کودک شده و در نوجوانی به شکل سرکشی ، ستیزه خویی و اضطراب و ... می شود.

23-    مفهوم تربیت؟ تربیت فرایند انسان شدن افراد است آنگونه که خداوند به عنوان معلم حقیقی، 124 هزار پیامبر  برای این امر مامور کرده است.

24-    در نظام تعلیم و تربیت عناصر اصلی کدامند؟ دانش آموزی یا متربی ، معلم یامربی ، منبع و محیط آموزشی

25-    منظور از فضای تربیتی چیست؟  فضاسازی تربیتی یعنی ایجاد شرایط حسی و عاطفی مناسب در محیط آموزشی که بتوان پیام تربیتی را به گونه ای موثر به مخاطب ابلاغ کرد.

26-    عوامل موثر در ایجاد فضای تربیتی؟ دیدنی ها و شنیدنی های محیط، خاطرات و تداعی ها از محیط،عوامل فیزیکی ( معماری – نور –رنگ –تزئینات و...) موجود در محیط

27-    اصل پذیرفته شده در همه زمینه های تربیتی : تمهید مقدمات و مناسب نمودن شرایط محیط برای پیاده کردن برنامه تربیتی

28-    عواملی که پیش از متن درس و کتاب ایجاد ایمان مذهبی می کند؟ معلم خوب – فضای مناسب

29-    زیبایی گفتار – قصص – بیان اسوه ها-دعوت به تفکر و تعقل- تحریک ذهن و قلب به اندیشیدن وتمثیل ها و...  در قرآن جزو کدام عوامل تربیتی است ؟ فضاسازی تربیتی

30-    تاثیرات فضاساز ی تربیتی ؟ تلطیف عواطف- ایجاد محیط شاد و خوشایند

31-    فضای تربیتی قرآن کریم که با فطرت انسان مطابقت دارد؟ متحرک و هدفدار- منسجم و متناسب با فطرت- بدیع –منظم و با اندازه و حساب و کتاب- خلاق و بدون تکرار- نشاط آور و دوری از مردگی و خمودی

32-    نقش هنر در فضاسازی تربیتی؟ هنر زبان دل و هم جهت با ویژگی های فطری و علایق کودکان است و بهترین وسیله برای تحریک دل کودکان و نوجوانان به سوی نیکی و خیر و خوبی است.

33-    دو بینش در ارتباط انسان ها با یکدیگر ؟ با اساس کرامت یا تکریم شخصیت – بر اساس اهانت یا تحقیر شخصیت

34-    ارتباط سالم از دیدگاه اسلام؟ ارتباطی است که بر پایه تکریم شخصیت و عزت نفس و احترام متقابل استوار باشد

35-    ویژگیهای نیروهای کارآمد در تعلیم و تربیت ؟ شخصیت نافذ- قدرت تفهیم – اطلاعات کافی

36-    منظور از شخصیت نافذ؟ متربی ، مربی خود را بپذیرد و دوست داشته باشد و شخصیت خود را از روی شخصیت تو بسازد

37-    مایه های نفوذ؟صداقت – صمیمت – محبت

38-    منظور از قدرت تفهیم ؟ آشنایی به زبان روانشناسی و تعلیم و تربیت

39-    میزان و چگونگی معرفت ذات حق مربوط به کدام شناخت است؟ شناخت نسبت به آفرینش ، هستی وخویشتن خویش

40-     مَن عَرَفَ نَفسَه فَقَد عَرَفَ رَبّه از کیست ؟ از حضرت علی (ع)

41-    اساس مکتب ؟ توحید

42-    هدف خلقت انسان از دید قرآن؟ عبادت خالق

43-    هدف نهایی از تربیت انسان از دیدگاه پیامبر (ص) و مکتب اسلام ؟ به فلاح و رستگاری رسیدن اسلام ، چنانکه پیامبر اسلام در آغاز بعثت ندای« قولوا لا اله الا الله» سر داد

44-    عاملی که خداوند در انتخاب پیامبران به عنوان مربی در نظر داشت ؟ داشتن سوز دل ، چنانکه به حضرت موسی فرمود چون در تو سوز دلی بود که در دیگران نبود و یا در سوره توبه  ازپیامبر حریصٌ عَلَیکُم ... یاد می کند.

45-    ثمره علم مفید ؟ عبودیت خداوند از دید علی (ع) و افزایش تقوا از دید خداوند

46-    دو شاخصه اصلی دینداری؟ ایمان و عمل

47-    دو رکن اساسی مدرسه ؟ آموزش( یادگیری ) پرورش ( ایمان و عمل )

48-     دانشمندان دوره نوجوانی را دوره شکل گیری ................ می دانند؟ اعتقادات

49-    نوجوان در این سنین با کنجکاوی و خواست درونی به دنبال چیست ؟ به دنبال دست یافتن به هویت ایدئولوژیک ( عقیدتی ) است تا بتواند در پرتوآن به  فلسفه زندگی دست یابد

50-    پایه های اعتقادی اسلام بر چیست ؟ بر پایه عقلانیت ، طوری که روابط  علت و معلولی در امور عقلانی مذهب باید بیان شود.

51-    امام حسن عسگری (ع) ثواب آموزش قرآن به فرزندان را چگونه بیان میکند؟ تشکیل دهنده بخش بزرگی از نامه اعمال والدین می شمارد

52-    این روایت « فرزندان خود را به دوست داشتن پیامرتان و محبت به اهل بیت او تربیت نمایید » از کیست ؟ از پیامبر اکرم (ص)

53-     ادامه دارد.....

 130 سوال در فایل pdfدانلود

 

/ 4 نظر / 191 بازدید
آرام

از لطفتون خیلی ممنونم

بهرامی

سلام ممنون بهرامی کرمانشاه پاوه نوسود

خاطره

سلام باتبریک سال نووتشکراززحمات شماجهت سوالات ما20 فروردین آزمون داریم

با سلام آقای خیاط زاده از بابت سوالات بی نهایت تشکر می کنم