شیوه نامه جشنواره الگوهای برتر تدریس93-92

شیوه نامه جشنواره الگوهای برتر تدریس 93-92 برمبنای درس پژوهی

فرم داوری شاخص های ارزیابی درس پژوهی (جدید)

 

امسال برای دومین سال متوالی جشنواره الگوهای برتر تدریس با رویکرد درس پژوهی اجرا می شود. همکاران شرکت کننده لازم است توجه داشته باشند.طرح درس درس پژوهی امسال متفاوت از سال گذشته بوده وباید چارچوب آن دقیقا رعایت شود . برای برگزیدگان اول تا سوم استانی گواهی اقدام پژوهی در نظر گرفته شده است. همکارانی که محتوی تدریس (طرح درس ) را در چارچوب درس پژوهی تهیه نکنند فقط در جشنواره تدریس داوری خواهند شد.

چارچوب درس پژوهی در شیوه نامه

/ 0 نظر / 282 بازدید