آتشفشان

موادی که از دهانه ی آتشفشان خارج می شوند سه نوع اند

1-گازها : تمام آتشفشان ها مقداری بخار آب و چند گاز دیگر آزاد می کنند .پس از بخار آب،گاز ها ی دی اکسید کربن ،گازهای گوگردی و گاز های نیترو ژن داراهمیت بیشتری دارند . آتشفشان دماوند در ایران در حال خارج کردن گازاست.خروج گازازآتشفشان ممکن است تا سال ها ادامه یابد.

2-مواد مایع:به مواد مذابی که از دهانه ی آتشفشان خارج می شود و به سطح زمین می رسد گدازه می گویند . گدازه ها به انواع اسیدی،بازی(قلیایی)و حد واسط تقسیم می شوند . گدازه های اسیدی که سیلیس (sio2 )زیادی دارند سرعت حرکت کندتری نسبت به بقیه دارند .

3-مواد جامد (تفرا):مواد ریزو درشت و جامدی که ازدهانه ی آتشفشان به هواپرتاب می شوند تفرا (Tephra )نام دارند.اندازه وشکل تفراها متنا وب است.‌ذراتی که قطرکمتر از4 میلی متر را خاکستر و ذراتی که باقطر بین 4 تا 32میلی متر رالاپیلی و ذرات بزرگتر رادر صورت دو کی بودن بمب می نامند . تفرا در سطح زمین بصورت لایه لایه رسوب می کند و از سخت شدن این مواد سنگ های آتشفشانی بوجود می آید.

خطرات آتشفشان ها

یکی ازخطرات اصلی و اولیه آتشفشان ها،زیان های جانی و مالی است.جاری شدن گدازه های داغ و ریزش خاکستر و لاپیلی و بمب ها برای کسانی که در نز دیکی محل آتشفشان زندگی می کنند یک خطر جدی است آتشفشان کوه پله در سال 1902در اقیانوس اطلس ابر های سوزان دمای بالای 400درجه ایجاد نمود . که در مدت یک دقیقه به شهر سن پیردر 8 کیلو متری محل آتشفشان رسید و 30000 نفر را کشت و قدرت این آتشفشان 600 برابر بمبی اتمی بود که هیرو شیما را ویران کرد. گاز و خاکستر های آتشفشانی بر نوع آب  و هوای منطقه اثر می گذارد چون این مواد تا مدت زیادی در جو باقی می مانند این مواد از رسیدن تابش های خورشیدی به سطح زمین جلو گیری می کنند.

استفاده از آتشفشان

1- تشکیل جزایر جدید

2-تولید موادی که به خاک کشاورزی مرغوب و حاصلخیز تبدیل می شوند

3-ایجاد برخی سنگ معدن

منبع : متقی محمد، مفاهیم علوم برای آموزگاران

/ 0 نظر / 24 بازدید