# آزمون_تستی

مسابقه علمی امیدان چهارم 93

مسابقه علمی امیدان پایه چهارم 94-93 به همراه پاسخ تشریحی   آزمون تستی ردیف نام درس تعداد سوالات از شماره تا شماره زمان پیشنهادی 1 قرآن و هدیه های آسمان 10 1 10 12 دقیقه 2 فارسی 10 11 20 13 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 378 بازدید

مسابقه علمی امیدان پنجم 93

مسابقه علمی امیدان پنجم 94-93 به همراه پاسخ تشریحی   آزمون تستی ردیف نام درس تعداد سوالات از شماره تا شماره زمان پیشنهادی 1 قرآن و هدیه های آسمان 8 1 8 10 دقیقه 2 فارسی 10 9 18 13   // 3 علوم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 64 بازدید

مسابقه علمی امیدان ششم 93

 مسابقه علمی امیدان ششم 94-93 به همراه پاسخ تشریحی آزمون تستی   ردیف نام درس تعداد سوالات از شماره تا شماره زمان پیشنهادی 1 قرآن و هدیه های آسمان 10 1 10 12 دقیقه 2 فارسی 15 11 25 18   // 3 علوم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 147 بازدید

آزمون پیشرفت ششم بهمن 93

مرحله اول آزمون پیشرفت ششم استان اردبیل بهمن 93 ردیف مواد امتحانی تعداد سوال ازشماره تا شماره 1 فارسی 10 1 10 2 قرآن و هدیه های آسمان 10 11 20 3 ریاضی 20 21 40 4 علوم تجربی 10 41 50 5 مطالعات اجتماعی 10 51 60
/ 0 نظر / 47 بازدید

آزمون پیشرفت ششم مرحله 2 هماهنگ استانی

دفترچه آزمون پیشرفت ششم مرحله 2 هماهنگ پاسخنامه آزمون پیشرفت ششم مواد امتحانی تعداد سوال از شماره تا شماره فارسی 15 1 15 قرآن و هدیه های آسمان 10 16 25 ریاضی 20 26 40 علوم تجربی 15 46 60 مطالعات اجتماعی 5 61 65 تفکر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 52 بازدید