# نیایش

مناجات

                      مناجات               ای همه عالم ز رُخت د ر خموش               نطقِ زبانــها زمقامت خمـــــــــوش پرده اســـــــــــــــــرار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 74 بازدید