نشانه ها و علائم مرتبط با هوش های مختلف

1) هوش زبانی ( باهوش کلامی )

توانایی های کودکان باهوش کلامی عبارتنداز: داستان و لطیفه می گوید. _ حافظه خوبی برای اسامی ، تاریخ ها و .... دارد. _  از بازی کلمات لذت می برد. _ استفاده از کلمه یا عبارت دارای تلفظ  دشوار را دوست دارد. _ از گنجینه ذهنی لغات غنی برخوردار است.    _ ارتباط اجتماعی قوی دارد.

2) هوش ریاضی / منطقی ( باهوش عددی )

توانایی های کودکان باهوش عددی عبارتند از : شطرنج و بازیهای فکری را انجام می دهد. _ روابط علت و معلولی را می فهمد. _ درباره طرز کار اشیاء کنجکاو است . _ محاسبات ذهنی را به سرعت انجام می دهد.

3) هوش میان فردی ( باهوش اجتماعی )

تواناییهای کودکان باهوش اجتماعی عبارتند از : از بودن با همسالان لذت می برد .      _ توانایی رهبری کردن دارد . _ دوستان را نصیحت و هدایت می کند . _ دوستان صمیمی دارد . _ دیگران مایل هستند با او دوست شوند.

4 ) هوش طبیعت گرایانه ( باهوش طبیعت گرا )

تواناییهای کودکان باهوش طبیعت گرا عبارتند از : از یادگیری درباره حیوانات و طبیعت لذت می برد . _ به زیست شناسی ، جانور شناسی ، زمین شناسی و ستاره شناسی علاقه دارد. _ از محیط آگاهی دارد. _ به آسانی طبقه بندی می کند. _ زیبایی و جهان اطراف را دوست دارد.

5) هوش بینایی / فضایی ( باهوش تصویری )

تواناییهای کودکان باهوش تصویری عبارتند از : به آسانی نقشه ها، جدولها و نمودارها را می خواند. _ از معما ، پازل و بازیهای این چنین لذت می برد. _ سازه های سه بعدی می سازد. _ نقاشی های بالاتر از سنش می کشد. _  تصاویر را بهتر از عبارتها می فهمد.

6) هوش موسیقی ( باهوش مو سقیایی )

توانایی های کودکان باهوش موسقیایی عبارتند از : مو سیقی خارج از دستگاه را خوب می شناسد. _ آهنگ ها را به خاطر می سپارد. _ زیبا آواز می خواند. _ به خوبی خود را با ریتم هماهنگ می کند. _ به راحتی از دیگران تقلید می کند. _ آلات موسیقی می نوازد.

7) هوش بدنی / جنبشی ( باهوش ورزشی )

توانایی های کودکان باهوش ورزشی عبارتند از : در ورزش موفق است. _ می تواند حرکت های نمایشی انجام دهد. _ از مهارت های حرکتی ظریف بالایی برخوردار است. _فعالیت های هنری که با دست انجام می شود ، مانند : سفال سازی را دوست دارد. _یک جا آرام و ساکن نشستن برایش مشکل دارد. _ خیلی پر جنب و جوش است.

8) هوش درون فردی ( باهوش خود )

توانایی های کودکان باهوش خود عبارتند از : فردی مستقل است. _ به تنهایی خوب بازی می کند. _نسبت به توانایی ها و ضعف های خود ، خوب آگاهی دارد. _ احساس دیگران را خوب بیان می کند. _ از اشتباهات درس می گیرد.

9) هوش هستی شناسی ( باهوش فلسفی )

توانایی های کودکان باهوش فلسفی عبارتند از : سوال های مهمی درباره مرگ و زندگی مطرح می کند. _ درباره دیگر سیارات سوال می کند. _ نشان می دهد درباره کهکشان آگاهی کامل دارد. _ درباره ماورای طبیعت سوال می کند.

منبع :

کودکان باهوش و استعداد در سنین کودکی - مولف: مارگارت بی . سادرلند - مولفان : دکتر علی مشهدی و جواد غلامی

/ 0 نظر / 7 بازدید