درمان حساسیت با حساسیت زاها

درایالات متّحده ازهر 100کودک 8 نفرازآن ها ازحسّا سیت های غذایی رنج می برندکه این میزان از سال 1997 الی 2007 ،هجده درصد افزایش داشته است.اگر چه برخی از این   حسّا سیت ها چندان جدی نیستند .اما برخی ازآن ها زندگی را برای این افراد طاقت فرسا می کنندو دارای علامت هایی از قبیل سوزش ،خارش دهان،تنگ شدن مجاری تنفسی و همچنین افت محسوس فشار خون هستند . تا کنون تنها راه شناخته شده  برای پیش گیری از بروز چنین علامت هایی،دوری از موادحساسیت زاعنوان می شد اما این کار ساده ای نبود.چرا که همواره رد پای مواد غذایی حساسیت زایی همچون گندم ،آجیل هاو مواد لبنی در بسیاری از غذا ها مشاهده می شود. اما پژوهشگران به یافته های تازه و عجیبی در این زمینه دست یافته اند . آنها بهترین روش برای مبارزه با حساسیت ها را قرار گرفتن  در معرض مقدار زیادی از این مواد حساسیت زا می دانند که ممکن است بیماران با این کاربرای همیشه از این ناراحتی نجات یابند .آقای (وسلی برکز )پزشک کودکان به همراه همکارانش آ زمایشی راروی 40 کودکی که به تخم مرغ حساسیت داشتند انجام دادند. آن ها با استفاده از این روش طی چند سال موفّق شدند تا حساسیت  تمامی این کودکان را از بین ببرندو بعدها هیچ گونه اثری از حساسیت در این کودکان مشاهده و گزارش نشد . بنابر گفته محققان،این روش بدن را وادار می کند تا در برابر چیزی که زمانی آن را نپذیرفت مقاومت کند و به نحوی با آن کنار بیاید. آزمایش های خونی که بر روی این کودکان به عمل آمد ،بیانگر کاهش میزان پادتن هایی که باعث تحریک پاسخ ایمنی بدن می شوند بود .برکز اظهار امید واری کرد که در سال های آینده شاهد درمان تمامی این حساسیت ها خواهیم بود.     

منبع: ماهنامه دانشمند آذرماه 91 ، به نقل از مجله ساینتیفیک آمریکن ، ترجمه مرتضی یعقوبی

 

 

  

 

/ 0 نظر / 8 بازدید