مسابقه علمی امیدان ششم 93

 مسابقه علمی امیدان ششم 94-93

به همراه پاسخ تشریحی

آزمون تستی

 

ردیف

نام درس

تعداد سوالات

از شماره

تا شماره

زمان پیشنهادی

1

قرآن و هدیه های آسمان

10

1

10

12 دقیقه

2

فارسی

15

11

25

18   //

3

علوم تجربی

15

26

40

20   //

4

ریاضی

25

41

65

30    //

5

مطالعات اجتماعی

10

66

75

10    //

6

تفکر و پژوهش

5

76

80

5      //

پاسخ تشریحی

/ 0 نظر / 141 بازدید