توانایی بی نظیر معماری زنبورها

اگرقرار باشد فردی شش ضلعی های مجاور با زاویه دقیق 109 درجه و 28 دقیقه بکشد، برای اندازه گیری زوایا و ترتیب لازم برای طراحی زوایایی که این اشکال را تعیین می کنند ، به پرگار و گونیا احتیاج خواهد داشت که در صورت عدم وجود این ابزارها ،هم احتمال خطای فراوان و هم نیاز به برخی تغییرات و رسم مجدد برخی از این شش ضلعیها وجود دارد. تمام این مراحل احتمالا نیاز به وقت فراوانی خواهند داشت . درحالی که این کار برای انسان که قدرت استدلات و آگاهی دارد دشوار است ،  توسط زنبورها که فاقد قدرت استدلال و آگاهی هستند ، بدون کابرد پرگار و گونیا و به روش بی نقص و مرتبی انجام می شود. تمام زنبورها با استفاده از این زاویه بی نقص ، شانه هایشان را می سازند. اگر چه در اطراف کندو هزاران زنبور وجود دارد، اما آنها هنگام ساختن شانه از زوایای 109 درجه و 28 دقیقه و 70 درجه و 32 دقیقه منحرف نمی شوند. لبه شانه ها 13 درجه به سمت داخل ساخته می شودتا از بیرون ریختن عسل ممانعت شود.

 اگر نزدیک شانه عسل با یستید،‌تنها چیری که می بینید ، زنبورهای عسلی هستند که در اطراف آن پرواز می کنند. هر یک از این زنبورها ریاضیدان ماهری است که می داند مومی را که  حمل می کند ، درکجا و با چه زاویه ای بچسباند. چنین چیزی چگونه امکان پذیر است؟ با توجه با اینکه این موجودات اطلاعی از علم ریاضی ندارند، آیا ساخت این شانه های بی نقص را برحسب تصادف آموخته اند؟ ایا هر یک از آنها می تواند طی میلیونها سال برحسب تصادف با این توانایی، که انسانها هرگز نمی توانند بر حسب تصادف آن را کسب کنند، متولد شوند؟ قطعاً ممکن است زنبورها استعداد و توانایی ای داشته باشند که انسانهابر حسب تصادف دارای آن نیستند.

 این خداوند متعال وقادر است که این موجودات را به همراه تواناییهای بی نظیر می آفریند و دانش خود را به آنها الهام می کند.

وپروردگارت به زنبور عسل الهام کرد که از کوهها و درختان و آنچه بر می افروزند[ برای خود] لانه بساز. سپس از همه میوه ها بخور و راه پروردگارت را فرمانبردارانه بپوی، [آنگاه] از شکمهای آنها شهدی رنگارنگ می تراود که در آن شفای مردمان است؛ در این برای اندیشه وران مایه عبرتی است.              ( سوره نحل ـ آیات 69-68 )

/ 0 نظر / 44 بازدید