انرژی هسته ای

انرژی هسته ای ازشکافتن هسته ی اتم های بعضی عناصر مثل اورانیوم پدید می آید

 

سنگ اورانیوم در طبیعت وجود دارد ،برای مثال در کشور ما استان یزد دارای معادن اورانیوم است .انرژی هسته ای قابل تجدید نیست چون روزی معادن آن تمام می شود ،اما یک فرق مهم با سایر انرژی ها دارد و آن این است که انرژی بسیار زیادی تولید می کند برای مثال یک کیلوگرم اورانیوم معادل سوختن  12000  بشکه نفت انرژی تولید می کند.

با این حال انرژی هسته ای حاصل از شکافت اورانیوم ، یک انرژی تجدید ناپذیر است. از این جهت برای استفاده از انرژی هسته ای دست هیچ کسی یاز نیست چرا که با بیرون کشیدن همه ی اورانیوم درون زمین و استفاده از آن ، دیگر اورانیومی باقی نمی  ماند. بنابراین کشورها و انسان های صلح دوست نه تنها به استفاده غیر انسانی و غیر اخلاقی  استفاده  از انرژی فکرنمی کنند بلکه خودشان را به استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای موظف و مقید می دانند.

کاربردهای صلح آمیز انرژی هسته ای

1- نیروگاه هسته ای

2-کاربردهای پزشکی

3-کاربردهای صنعتی

4-کاربردهای تجاری

5- صنایع غذایی، دامپزشکی و دامپروری

/ 2 نظر / 12 بازدید
مسلم

سلام.سیستم جدید کسب در امد از پاپ اپ.هر ای پی 40 ریال .و ده درصد از در امد زیر مجموعه به شما پرداخت میکنه.بیا عضو شوhttp://pop98.ir/user/signup/ref:3

مسلم

سلام.سیستم جدید کسب در امد از پاپ اپ.هر ای پی 40 ریال .و ده درصد از در امد زیر مجموعه به شما پرداخت میکنه.بیا عضو شوhttp://pop98.ir/user/signup/ref:3