اختلالات یادگیری دوره ضمن خدمت

تعداد قابل توجهی از کودکان که معلولیت و عقب ماندگی ذهنی نداشته و مشکل « ناتوانی ویژه در یادگیری» ( disability specific learning )  دارند در یادگیری تکلم ، استفاده درست از زبان، تکامل به هنجار ادراکات بینایی وشنوایی ،خواندن ، نوشتن ، هجی کردن و محاسبه کردن دچار تاخیرند. در واقع کودکان دچار این ناتوانی ها با اینکه از نظر بهره هوشی در حد متوسط و بالاترند به این دلیل ویژه هستند که اختلال ها بر دامنه نسبتا محدودی از درس وعملکردشان تاثیر معنا داری دارند.

وجه مشترک همه  افراد ناتوان ویژه ی یادگیری این است که در یادگیری دروس مدرسه مشکل دارندو تقریبا همیشه افت تحصیلی دارند اما این بدان معنا نیست که کودک دچار افت تحصیلی دارای اختلال یادگیری است.

افرادی چون البرت انیشتین فیزیکدان، ادیسون مخترع ومبتکر ، آگوست رودین مجسمه ساز ، ووپی گلد برگ هنرمند سینما، چارلز اسکواب تاجر بزرگ ، لئوناردو داوینچی نقاش و مجسمه ساز،بتهوون موسیقی دان همگی دچار اختلالات یادگیری بوده اند

تاریخچه اختلالات یادگیری

واژه اختلال یادگیری از اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 میلادی برای توصیف تفاوت بین هوش و مهارت های تحصیلی به کاررفت درسال 1963 « ساموئل کرک » اصطلاح اختلال یادگیری را برای توصیف گروهی از کودکانی که اختلالاتی در زمینه ی رشد زبان، گفتار ،خواندن و مهارتهای وابسته به ارتباط دارند به کار برد.

 نظریه غلبه طرفی مغز:

مغز انسان از دو نیم کره راست وچپ تشکیل شده است که توسط یک جسم پینه ای به هم وصل شده اند .وجود جسم پینه ای سبب می شود دو نیم کره مغز از فعالیت های یکدیگر آگاه باشند.

اورتون معتقد بود که یک طرف مغز باید بر طرف دیگر غلبه کند فرض او این بود که نارسایی در تکلم ، نوشتن ، خواندن وغیره در اثر نبود غلبه طرفی مغز ایجاد می شود.

نظریه شناخت گرایان:

افرادی چون ورنر ، پیاژه و برونر ادعا می کنند که رشد کلامی بعد از رشد غیر کلامی اتفاق می افتد. یعنی رشد غیر کلامی زیر بنای رشد کلامی می باشد.

نظریه کوتاهی دامنه توجه: 

به اعتقاد «راس » در کودکان ناتوان در یادگیری یک نقص ذهنی وجود دارد آنها در تمرکز ، دقت و توجه کردن دچار مشکل هستند. او نتیجه گیری میکند که این کودکان در فرایند رشد دقت و توجه طبیعی دچار تاخیر یا وقفه اند.

 نظریه تاخیر در رشد:  

کریشلی وطرفداران این نظریه معتقدند کودکان ناتوان در یادگیری ، آگاهی ها و محرک های محیطی را در زمینه هایی  خاص کندتر از همسالان خود جذب می کنند. بنابراین شبیه کودکان کوچکتر عمل می کنند.تحقیقات نشان می دهد این کودکان از نظر کیفیت یادگیری با دیگر کودکان تفاوتی ندارند اما در کمیت متفاوتند.

نظریه ضایعات خفیف مغزی:

نتایج تحقیقات برت نر  و دیگران نشان می دهد که کودکان با ناتوانی یادگیری در مقایسه با کودکان به هنجار ، علایم بیشتری از آسیب های عصبی دارند .  

نظریه های چند عاملی:

از نظر هاستراک چون یادگیری فرایند پیچیده ای است و عوامل مختلفی ممکن است به آن آسیب برساند به جای نظریه های یک عاملی که سعی می کند انواع ناتوانایی های یادگیری را توضیح دهد ، بهتر است این کودکان را بر اساس نظریه های مختلف مطرح شده صاحب نظرانی همچون ویلیام کروکشاتک ،ساموئل اورتون ،کاترینا دی هرش،ساموئل کرک و باربارا بیتمن گروه بندی کنیم .  

تعاریف ناتوانی های یادگیری:

اولین تعریف از ناتوانی یادگیری را ساموئل کرک بیان کرد. به عقیده او نارسایی یادگیری به عقب ماندن ، اختلال یا رشد با تاخیر  در یک یا چندمورد ازفرایندهای گفتار ، زبان ، خواندن ، نوشتن، حساب کردن و دیگر موضوعات درسی گفته می شود.که حاصل معلولیت روان شناختی ویابدکارکردی مغزویا اختلال های رفتاری و هیجانی می باشد. و نتیجه ی عقب ماندگی ذهنی،محرومیت حسی یاعوامل آموزشی وفرهنگی نیست.

ناتوانی ویژه یادگیری شامل آن دسته از کودکانی می شود که در یک یا چند فرایندپایه روانشناختی دچار مشکل هستند و این مشکل به شکل های گوناگونی مانند: دشواری در گوش دادن، صحبت کردن ، فکر کردن ،خواندن (مهارت های پایه ،آگاهی واجی )مهارت های فهم خواندن، نوشتن، انجام محاسبات و منطق محاسبات برو ز می کند .

این تعریف کودکان با صدمه مغزی،آسیب ادراکی ،نارسا خوانی ، آفازی(مشکلات زبانی) و... را در بر می گیرد و کودکان دارای نقص بینایی ، شنوایی ، حرکتی ، عقب مانده ذهنی ، مشکلات هیجانی یا محرومیت اجتماعی را شامل نمی شود .

به عبارت دیگر ، کودکان با مشکلات ویژه ی یادگیری( LD ) با برخورداری از هوش متوسط وبالاتر ونداشتن نقایص حسی و به دلیل آسیب شدید مغزی و مشکلات عاطفی - اجتماعی ، قاد ر به بهره برداری کامل از امکانات آموزشی وپرورش معمول نیستندو در یک یا چند ماده درسی ضعف محسوس و مشهود دارند .بنابراین دانش آموزان مرزی(دیر آموز) در این گروه جای نمی گیرد.

نشانه های تشخیص زود هنگام اختلالات یادگیری در کودکان  

از میان انواع مشکلات تحصیلی ، رفتار ی و روانشناختی دانش آموزان بانارسایی یادگیر انجه بیشتر مورد توجه محققان قرار گرفته ، مشکلات تحصیلی با هوشبهر طبیعی استکه اختلالات یادگیری مربوط به این کودکان بسیار شایع بوده و 10 تا 15 درصد کودکان دبستانی را در برمی گیرد. از هر سه کودک مبتلا به اختلالات یادگیر ی حدود 2 نفر به آموزش های جبرانی در ریاضیات نیاز دارند.

 

والدین وتشخیص اولیه

گاهی والدین اولین کسانی هستندکه به مشکل فرزندشان پی می برند.تاخیر در سخن گفتن،دشواری دربیان خواسته ها،ناشیگری،ضعف درسازماندهی،تمرکز ضعیف و فقدان خویشتنداری،همگی علائم ومشکلات یادگیری ویژه هستند.کودکانی هستند بدون اینکه یک تجربه مهم ولازم مثل سینه خیز رفتن را کسب کنند روی باسن می نشینند.گرچه بعدها ممکن است باتجربه های دیگری مانند شنا کردن این نقیصه را جبران کنند.اماهمیشه ولزوما این امر پیش نمی آید.

علائم دیگر

سوء تغذیه طولانی مدت در کودکی،وعملکرد کمتر از حد متوسطاز دیگر علائم این کودکان بوده که با خصوصیات فرعی دیگری نظیر بی میلی باامتناع به رفتن به مدرسه،فرار از مدرسه، اختلال سلوک،مشکل در بستن بند کفش وگفتن زمان و...نمایان می شود.

مشکلات مهارت های حرکتی  

مطالعات نشان می دهد اینگونه کودکان در مهارت های ظریف و برخی مهارت های درشت حرکتی نظیر ایستادن روی پا،ایستادن باچشم بسته روی هردوپاو دوچرخه سواریمشکل دارند. در پیشینه آنها مشکلاتی نظیر اشتباه پوشیدن کفش ها،جهت یابیةزیرلب صحبت کردن وجود داشته است.ووالدین آنها رفتار ناشیانه آنهاوتاخیر در راهرفتن ودوچرخه سوری را مورد تاکید قرار می دهند.معلمان نیز متوجه مشکلاتی چون نوشتن،کار باقیچی،دگمه دوختن ،ناتوانی در گرفتن توپ ،بازی نکردن بادیگر بچه هاو ...شده اند.

مشکلاتی که با شیطنت اشتباه گرفته می شوند

مشکلات رفتاری نظیرفعالیت زیاد،بد اخلاقی،ناتوانی در گوش دادن وپی گیری دستورات،دروغ گویی، درزدی ،امتناع از انجام خواسته ها در این کودکان شایع است.ممکن است گوشه گیر،پرخاشگر وخودسر شوند.همچنین ممکن است مشکل تمرکز ،که به بی قراری وتکانش وری وی منجرمی شودبه اشتباه شیطنت تعبیر شود.   

مشکلات ناشی از عوامل شخصیتی

خجالتی بودن وپایین بودن عزت نفس از عوامل مهم شخصیتی دخیل دربروز اختلالات یادگیری هستند    اکثر کودکان مبتلا به این اختلال از خواندن و نوشتن دل خوشی ندارند.کودکان مبتلا به اختلال خاص خواندن اغلب سابقه اختلال تکلم زبان وهجی کردن دارند.بنابه نظر کالوگر و کالسون 85تا90 درصد اختلالات یادگیری به اختلالات خواندن مربوط است.

ویژگی های عمومی

اگرچه نمی توان ویژگی های صددرصد مشابهی بین این کودکان مشاهدهکرد امااغلب آن ها ویژگی های زیر را دارا می باشند.

1) بیشتر آن ها پسر بوده  وتعداد آنها چهار برابر دختران می باشد. 2)در کلاس درس مشکل رفتاری دارند. 3) تمایل به خواندن ندارند. 4)معمولادارای مشکل جسمانی مثل ضعف شنوایی و بینایی دارند.5) در خواندن شفاهی وکلامی تردید دارندوگاهی دچار لکنت می شوند.6) در هنگام خواندن به جای اینکه چشم هایشان راحرکت دهند سرشان را تکان می دهند. 7)کلمه به کلمه می خوانند. 8)به زحمت وباصدای کشیده ولحن یکنواخت می خوانند. 9)از توجه به معنی غافل اند . 10) وقتی مطلبی را آهسته می خوانند لب هایشان راتکان می دهند. 11)حافظه دیداری وشنیداری ضعیفی دارند. 12)رشد اجتماعی کافی ندارند. 13)نمی توانند کاغذ راباقیچی برش دهند. 14)درلی لی کردن مشکل دارند.15)در مدرسه سازگاری شخصی مناسبی ندارندو ....

منبع: مجله رشد آموزش ابتدایی آبان ماه 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

/ 2 نظر / 30 بازدید
پریسا

دیگه سر نمی زنی بهم؟. منتظرم با کلی مطلب جدید و کمیاب

پریسا

دآیا می دانستید که سایت من به روز ترین سایت ایران است[لبخند]. بازم سر زدم بدو بیا